Wiele odtwarzaczy CD nie odczytuje płyt CD wielokrotnego zapisu (CD-RW). Dlatego do nagrywania płyt Audio CD należy używać normalnych płyt CD-ROM. 

 

 
Aby rozpocząć proces nagrywania, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz nagrywarkę z menu rozwijanego na ekranie głównym.
2.
Włóż odpowiednią pustą płytę
3.
Jeśli jest to technicznie możliwe, można zmienić typ płyty w menu rozwijanym.

 

 

 

Na ekranie głównym można w dowolnej chwili wybrać odpowiedni format płyty bez utraty informacji. Należy pamiętać, że musi to być technicznie możliwe, na przykład płytę Audio CD można nagrać wyłącznie na płycie CD. Jednakże można na przykład rozpocząć kompilację płyty CD z danymi, a następnie zmienić ją na płytę DVD z danymi. Funkcja zmiany typu płyty jest przydatna, jeśli na początku tworzenia kompilacji nie wiadomo, ile miejsca zajmą pliki przeznaczone do nagrania.

 

 
4.
Aby sprawdzić lub wybrać opcje dotyczące typu kompilacji:
1.
Kliknij przycisk Nagraj w ekranie głównym.
à
Pojawi się okno Nagraj kompilację, zakładka Nagraj znajduje się na początku.
2.
Zaznacz lub wybierz opcje w poszczególnych zakładkach.
3.
Kliknij przycisk Nagraj.
5.
Aby rozpocząć od razu, kliknij przycisk Nagraj teraz w górnej części ekranu głównego.
à
Rozpoczęto proces zapisu. O postępie procesu informować będzie pasek postępu na ekranie.
6.
Aby wyłączyć komputer po zakończeniu nagrywania (o ile jest to technicznie możliwe), zaznacz pole Wyłącz komputer po zakończeniu nagrywania.
7.
Aby sprawdzić zapisane dane po nagraniu, włącz opcję Weryfikuj zapisane dane.
à
Po zakończeniu procesu nagrywania otworzy się okno dialogowe.
8.
Aby wyświetlić obszar zawierający dziennik zdarzeń, kliknij przycisk Szczegóły.
9.
Aby rozpocząć kolejny proces nagrywania tej samej kompilacji, kliknij przycisk Nagraj ponownie.
10.
Kliknij przycisk OK.
è
Nagrywanie zostało zakończone. Można wyjąć nagraną płytę z nagrywarki.

Rozpoczynanie procesu nagrywania