Za pomocą programu Nero Burning ROM i nagrywarki obrazów Image Recorder można tworzyć obrazy płyt dla każdej kompilacji. Wybierany jest zawsze format obrazu NRG, natomiast format obrazu ISO można wybrać tylko dla niektórych typów kompilacji. Program Nero Burning ROM udostępnia tylko możliwe formaty plików obrazów.
Format NRG został opracowany przez firmę Nero. W przeciwieństwie do ISO, obraz NRG można utworzyć dla każdego typu płyty i kompilacji. Oznacza to, że do pliku NRG można zapisać nawet płyty Audio CD lub płyty wielosesyjne.
Aby utworzyć plik obrazu, wykonaj następujące czynności:   
1.
Kliknij przycisk Nowy. 
2.
Utwórz nową wybraną przez siebie kompilację.

 

 

 

Za pomocą programu Nero Burning ROM można tworzyć pliki obrazów dla typów płyt, których nagrywarka nie może nagrać. Aby włączyć tę funkcję, należy przejść do menu Plik > Opcje > Funkcje zaawansowane i zaznaczyć pole wyboru Udostępnij nagrywarce obrazów wszystkie obsługiwane przez nią formaty . Wówczas w menu rozwijanym, w oknie Kompilacja udostępnione zostanę wszystkie obsługiwane typu płyt.

 

 
3.
Wybierz pliki do nagrania.
4.
Jeśli zainstalowano więcej niż jedną nagrywarkę, wybierz nagrywarkę Nero Image Recorder z menu rozwijanego.
5.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Pojawi się okno Nagraj kompilację, zakładka Nagraj znajduje się na początku.
6.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Otwarte zostanie okno Zapisz plik obrazu.
7.
Określ nazwę i lokalizację pliku obrazu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
à
Plik obrazu jest tworzony i zapisywany w wybranej lokalizacji. O postępie procesu tworzenia pliku informować będzie pasek postępu na ekranie. Po zakończeniu procesu tworzenia otwarte zostanie okno z komunikatem.
8.
Kliknij przycisk OK.
è
Okno z komunikatem zostaje zamknięte, a plik z obrazem utworzony.
Zobacz też
Ustawienia zaawansowane
Obraz
Termin obraz odnosi się do pojedynczego pliku na twardym dysku zawierającego obraz całej płyty. Obrazu płyty można używać do tworzenia dokładnych kopii płyt w celu ich nagrania w późniejszym czasie, jeśli występują problemy zapisem lub jeśli do komputera nie podłączono żadnej nagrywarki. Obraz zajmuje tyle samo miejsca na twardym dysku, co zawartość oryginalnej płyty.

Nagrywanie za pomocą nagrywarki obrazów – tworzenie pliku obrazu