Programu Nero Burning ROM można używać do nagrywania płyty z obrazu zapisanego wcześniej na twardym dysku.
Aby załadować zapisany plik obrazu, wykonaj następujące czynności:  
1.
Z menu rozwijanego wybierz nagrywarkę.
2.
Kliknij przycisk  Nero Burning ROM nbr s oeffnen 63464971 Ładowanie pliku obrazu na ekranie głównym.
à
Otworzy się okno Otwórz.
3.
Wybierz żądany plik obrazu i kliknij przycisk Otwórz.
à
Pojawi się okno Nagraj kompilację.
4.
Ustaw żądane opcje nagrywania.
5.
Jeśli jest to technicznie możliwe, można zmienić typ płyty w menu rozwijanym.
6.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Rozpoczęto proces zapisu. O postępie procesu informować będzie pasek postępu. Po zakończeniu nagrywania płyta zostanie wysunięta z napędu.
è
Nagrywanie zostało zakończone. Można wyjąć nagraną płytę z nagrywarki.

Ładowanie pliku obrazu