W zakładce Obraz dostępne są dwa pola: Plik obrazu oraz Informacja o prędkości twardego dysku. Pole Plik obrazu jest aktywne tylko wtedy, gdy w zakładce Opcje kopiowania niekatywne jest pole wyboru W locie.
W polu Plik obrazu w zakładce obraz dostępne są następujące opcje konfiguracji.
Pole wejściowe
Ścieżka

Wyświetla ścieżkę tymczasowego pliku obrazu.
 

Pole wyboru
Usuń plik obrazu po skopiowaniu płyty

Usuwa tymczasowy plik obrazu po zakończeniu procesu kopiowania.

Przycisk
Przeglądaj

Otwiera okno Zapisz jako, w którym można określić nazwę pliku i katalog przechowywania tymczasowego pliku obrazu.

W zakładce Obraz w polu Informacje o prędkości twardego dysku dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista napędów:

Pokazuje dostępne napędy i dyski twarde.

Przycisk
Testuj prędkości

Testuje prędkość dostępnych napędów i dodaje wyniki do listy.

 

Ustawienia obrazu