Zakładka Opcje odczytu składa się z kilku pól. W polach tych możliwe jest ustawienie opcji odczytu oryginalnej płyty.
W polu Profil dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Menu rozwijane
Wybór profilu

Wybiera wstępnie zdefiniowane ustawienia kopii lub ustawienie zdefiniowane przez użytkownika.
W przypadku wstępnie zdefiniowanych ustawień kopiowania, program Nero Burning ROM ustawi opcje konfiguracji automatycznie. Korzystając z opcji ustawień zdefiniowanych przez użytkownika można samodzielnie wybrać opcje konfiguracji.

W polu Baza danych dostępne są następujące opcje konfiguracji płyty typu CD:
Pole wyboru
Ignoruj błędy odczytu

Ignoruje błędy odczytu z oryginalnej płyty i kontynuuje proces odczytu. 
Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, program Nero Burning ROM może przerwać proces nagrywania w zależności od rodzaju błędu.

Pole wyboru
Zapisz uszkodzone sektory

Zezwala na nagranie uszkodzonych sektorów (które spowodowały błędy zapisu).
Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, uszkodzone sektory nie są przekazywane i pozostają puste.

Pole wyboru
Czytaj sektory w trybie RAW

Odczytuje dane subkanałowe PQ.

Pole wyboru
Czytaj wszystkie dane subkanałowe

Nagrywarka czyta wszystkie dane subkanałowe podczas kopiowania. Dane subkanałowe służą do zapisywania dodatkowych informacji.
Nagrywarka musi mieć funkcję odczytu danych subkanałowych.

W polu Ścieżka audio dostępne są następujące opcje konfiguracji dla płyt CD:  
Pole wyboru
Ignoruj błędy odczytu

Ignoruje błędy odczytu oryginalnej płyty i kontynuuje proces odczytywania.
Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, program Nero Burning ROM może przerwać proces nagrywania w zależności od rodzaju błędu.

Pole wyboru
Czytaj indeksy danych audio

Nagrywarka czyta indeksy pliku audio. Jest to szczególnie przydatne podczas kopiowania płyty Audio CD, gdyż gwarantuje to, że wszystkie pozycje indeksów płyty Audio CD są kopiowane prawidłowo. Wadą tej czynności jest wydłużenie czasu analizy płyty przed rozpoczęciem procesu kopiowania.

Pole wyboru
Czytaj wszystkie dane subkanałowe

Nagrywarka czyta wszystkie dane subkanałowe podczas kopiowania. Dane subkanałowe służą do zapisu dodatkowych informacji, np. CD Text.
Nagrywarka musi mieć funkcję odczytu danych subkanałowych.

W polu Zaawansowane dostępne są następujące opcje konfiguracji dla płyt CD:
Pole wyboru
Czytaj numer katalogowy nośnika oraz ISRC

Czyta numer katalogowy nośnika, międzynarodowy, unikalny numer kompilacji oraz ISRC (International Standard Recording Code), międzynarodowy, unikalny numer dla nagrań audio.

Pole wyboru
Użyj korekcji jitter

Korektor Jitter usuwa zadrapania z plików audio i wideo. 

W polu Korekcja błędów dostępne są następujące opcje konfiguracji dla płyt DVD i Blu-ray:
Przycisk opcji
Czytaj z wykorzystaniem korekcji błędów

Program przeprowadza korekcję błędów podczas odczytu. Podczas tego procesu, suma kontrolna uszkodzonego sektora jest dopasowywana tak, aby sektor był spójny.

Pole do wprowadzania danych
Liczb powtórzonych prób odczytu

Ustala liczbę podejmowanych prób korekcji błędów.

Przycisk opcji
Szybki odczyt bez korekcji błędów

Przeprowadza szybki odczyt bez korekcji błędów

W polu Postępowanie z niekorygowalnymi błędami odczytu dostępne są następujące opcje konfiguracji dla płyt DVD i Blu-ray:
Pole wyboru
Ignoruj błędy odczytu

Ignoruje błędy odczytu oryginalnej płyty.
Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, program Nero Burning ROM może przerwać proces nagrywania w zależności od rodzaju błędu.

 

 

 

W przypadku niektórych formatów płyt, takich jak video CD i audio CD, błędy odczytu często mają znikomy lub żaden wpływ, ponieważ nie są zauważalne podczas odtwarzania płyty CD.

 

Dane subkanałowe
Zawarte na płycie dane subkanałowe obejmują dodatkowe informacje, takie jak CD Text czy informacje o położeniach.

Jitter
Jitter odnosi się do nagłej i nieporządanej zmiany właściwości dźwięku. W jego wyniku w przepływie danych występują niewielkie przerwy. Dane są synchronizowane za pomocą korekcji audio poprzez nakładanie na siebie sektorów. Dzięki temu przerwy są niesłyszalne.

Opcje odczytu