W zakładce Opcje kopiowania w polu Ogólne dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Kopiowanie w locie

Tworzy kopię z wykorzystaniem metody w locie.
Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kopia jest tworzona przy użyciu metody kopiowania na obrazie.

W zakładce Opcje kopiowania w polu Źródło dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Menu rozwijane
Dysk

Wybiera napęd do odczytu płyty.
Jeśli tworzona jest kopia na obrazie, zaleca się wybranie nagrywarki do odczytu.

Menu rozwijane
Prędkość odczytu

Definiuje prędkość odczytu płyty. 

Pole wyboru
Po zakończeniu procesu odczytu wyjmij dysk źródłowy

Wysuwa płytę źródłową po zakończeniu procesu odczytu, aby umożliwić włożenie płyty docelowej.

 

Opcje kopiowania