W oknie Nowa kompilacja na początku procesu kopiowania zdefinuij jego opcje. Okno można otworzyć za pomocą przycisku Kopiuj w ekranie głównym. Okno Nowa kompilacja składa się z rozwijanego menu, różnych przycisków oraz zakładek.  
W rozwijanym menu wyświetlane są wyłącznie typy płyt obsługiwane przez nagrywarkę. Jeżeli nagrywarka nagrywa tylko płyty CD, rozwijane menu będzie nieaktywne.

 

 

 

Za pomocą programu Nero Burning ROM można tworzyć pliki obrazów dla typów płyt, których nagrywarka nie może nagrać. Aby włączyć tę funkcję, należy przejść do menu Plik > Opcje > Funkcje zaawansowane i zaznaczyć pole wyboru Udostępnij nagrywarce obrazów wszystkie obsługiwane przez nią formaty . Wówczas w menu rozwijanym, w oknie Kompilacja udostępnione zostanę wszystkie obsługiwane typu płyt.

 

 
Dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Przycisk
Informacje o płycie

Wyświetla informacje dotyczące włożonej płyty, takie jak np. zawartość (jeżeli płyta jest zapisana) oraz dostępna pojemność.

Przycisk
Kopiuj

Rozpoczyna proces kopiowania.

Przycisk
Anuluj

Zamyka okno Nowa kompilacja.

Dostępne są następujące zakładki:
Obraz

Podaje ścieżkę do tymczasowego obrazu pliku i dostarcza informacji o prędkości dysku twardego.

Opcje kopiowania

Zawiera opcje konfiguracji kopiowania.

Opcje odczytu

Zawiera opcje konfiguracji odczytu oryginalnej płyty.

Zapis

Zawiera opcje konfiguracji procesu nagrywania.

 

Ustawienia kopiowania