Za pomocą programu Nero Burning ROM można kopiować płyty. Oznacza to wykonanie dokładnej kopii płyty źródłowej i nagranie jej na inną płytę. Na przykład jeśli płytą źródłową jest Audio CD, jej kopia również będzie płytą Audio CD. W zależności od zainstalowanej nagrywarki można nagrywać płyty CD, DVD lub Blu-ray. Płyta docelowa musi być tego samego typu co płyta źródłowa – na przykład można skopiować płytę DVD tylko na inną płytę DVD. Program Nero Burning ROM wyświetli odpowiedni komunikat jeśli typ płyty nie będzie pasować.

 

 

 

Jeśli użytkownik nie jest właścicielem praw autorskich do płyty lub nie ma odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich, wówczas, kopiując płytę bez zezwolenia, narusza krajowe i międzynarodowe przepisy chroniące prawa autorskie.

 

 

 

 

Niektóre płyty są zabezpieczone przed kopiowaniem, więc nie można ich kopiować. W razie wątpliwości, czy płyta może być kopiowana, wykonaj symulację prze rozpoczęciem właściwego procesu nagrywania.

 

 
Aby skopiować płytę, wykonaj następujące czynności:   
1.
Kliknij przycisk Kopiuj na ekranie głównym.
à
Otworzy się okno Nowa kompilacja.
2.
Zaznacz żądany format płyty (CD, DVD, Blu-ray) w menu rozwijanym.
3.
Wybierz typ płyty do skopiowania (np. Audio CD, Karaoke CD, DVD-Video, płyta Blu-ray z danymi) w menu rozwijanym Profil, w zakładce Opcje odczytu.
à
Opcje odczytu są ustawiane optymalnie do typu płyty.
4.
Aby skopiować płytę, korzystając z metody W locie:
1.
Zaznacz pole wyboru W locie w zakładce Opcje kopiowania.
2.
W menu rozwijanym Napęd wybierz napęd, w którym umieszczona zostanie płyta do skopiowania.
3.
Włóż przeznaczoną do skopiowania płytę do wybranego napędu.
4.
Włóż czystą płytę.
5.
Aby skopiować płytę z zastosowaniem metody Kopia obrazu:
1.
Anuluj zaznaczenie pola W locie w zakładce Opcje kopiowania.
2.
Włóż przeznaczoną do skopiowania płytę do nagrywarki.
6.
Kliknij przycisk Kopiuj.
à
Jeżeli płyta jest kopiowana za pomocą napędu, proces kopiowania zostanie rozpoczęty. Jeżeli używana jest nagrywarka obrazów Nero Image Recorder, otworzy się okno Zapisz plik obrazu.
7.
W polu tekstowym Nazwa pliku wpisz nazwę pliku obrazu.
8.
W drzewie katalogu Zapisz w wybierz odpowiednie miejsce na dysku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
à
Rozpoczyna się proces kopiowania lub zapisu. Postęp procesu można śledzić na pasku stanu.
Jeśli do kopiowania używany jest jeden napęd, po zapisaniu pliku obrazu program poprosi o wyjęcie płyty źródłowej i włożenie odpowiedniej pustej płyty.
9.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Kopiowanie płyty zakończyło się powodzeniem.

Kopiowanie płyty