W oknie Nowa kompilacja można wybrać rodzaj płyty oraz skonfigurować opcje formatu płyty. Okno wygląda w zasadzie tak samo dla wszystkich typów dysków. Jedyna różnica dotyczy dostępnych zakładek. Po uruchomieniu programu Nero Burning ROM okno Nowa kompilacja jest otwierane automatycznie. Jeśli okno nie zostanie otwarte, należy kliknąć przycisk Nowy. Okno zawiera menu rozwijane, listę wyboru oraz różne zakładki i przyciski.   
Jeśli narzędzie Image Recorder nie jest włączone, w menu rozwijanym wyświetlane są wyłącznie typy płyt obsługiwane przez fizyczną nagrywarkę. Jeśli nagrywarka może nagrywać tylko płyty CD, menu rozwijane jest nieaktywne.

 

 

 

Za pomocą programu Nero Burning ROM można tworzyć pliki obrazów dla typów płyt, których nagrywarka nie może nagrać. Aby włączyć tę funkcję, należy przejść do menu Plik > Opcje > Funkcje zaawansowane i zaznaczyć pole wyboru Udostępnij nagrywarce obrazów wszystkie obsługiwane przez nią formaty . Wówczas w menu rozwijanym, w oknie Kompilacja udostępnione zostanę wszystkie obsługiwane typu płyt.

 

 
Na liście wyboru dostępne są następujące pozycje:
Pozycja
CD/DVD-ROM/Blu-ray (ISO)

Umożliwia nagranie płyty z danymi zawierającej pliki różnych typów. Nagrane dane są zgodne ze normą ISO 966. 

Pozycja
Audio CD

Umożliwia nagranie standardowej płyty Audio CD, którą można odtwarzać na wszystkich odtwarzaczach (audio) CD. 

Pozycja
Płyta CD w trybie mieszanym

Umożliwia nagranie płyty z danymi i plikami audio podczas jednej sesji. Zazwyczaj do pliku z danymi dołączany jest jeden lub więcej plików audio (np. ścieżka dźwiękowa do gry komputerowej).  
Starsze odtwarzacze płyt Audio CD często nie rozpoznają pliku z danymi i próbują go odtwarzać.

Pozycja
CD EXTRA

Umożliwia tworzenie wielosesyjnej płyty CD zawierającej pliki audio i pliki z danymi, które są zapisywane podczas dwóch sesji. Pierwsza sesja zawiera pliki audio, a druga pliki z danymi.  
Popularne odtwarzacze CD odtwarzają pierwszą sesję jako Audio CD. Z drugiej sesji mogą korzystać wyłącznie komputery z napędem CD-ROM. Normalny odtwarzacz CD nie może jej rozpoznać.

Pozycja
Kopia płyty CD/DVD/Blu-ray

Umożliwia skopiowanie płyty źródłowej na płytę CD/DVD/Blu-ray.

Pozycja
CD/DVD-ROM (opcje startowe)

Umożliwia nagranie płyty startowej. 

Pozycja
CD/DVD-ROM/Blu-ray (UDF)

Tworzy płytę z danymi, nagrane zostać mogą pliki każdego typu. Nagrane dane są zgodne ze standardem UDF.

Pozycja
CD/DVD-ROM (UDF/ISO)

Tworzy płytę z danymi, nagrane zostać mogą pliki każdego typu. Nagran
e dane są zgodne ze standardami ISO oraz UDF.

Pozycja
DVD-Video

Tworzy płytę DVD, z której można odtwarzać filmy wideo oraz/lub zdjęcia w wysokiej jakości na odtwarzaczach DVD.
Programu Nero Burning ROM można użyć do nagrania płyty DVD, jeśli dostępny jest tytuł DVD-Video, tzn. kompletna struktura folderów na płycie DVD wraz ze wstępnie przygotowanymi plikami. 

Pozycja
Wideo AVCHD(TM)

Tworzy płytę AVCHD, z której można odtwarzać filmy nagrane kamerą wideo lub zdjęcia na odtwarzaczach DVD lub Blu-ray w wysokiej jakości.
Programu Nero Burning ROM można używać do nagrywania płyt AVCHD, jeśli dostępna jest kompletna struktura folderów na płycie AVCHD, w tym wstępnie przygotowane pliki. 

Pozycja
BDMV-Video

Tworzy płytę Blu-ray Movie (BDMV), z której można odtwarzać filmy w wysokiej jakości na odtwarzaczach Blu-ray.
Programu Nero Burning ROMmożna używać do nagrywania płyt BDMV-Video, jeśli dostępna jest kompletna struktura folderów na płycie BDMV, w tym wstępnie przygotowane pliki. 

 

 

 

Za pomocą programu Nero Burning ROM nie można tworzyć nagrań DVD-Video, AVCHD ani BDMV-Video z plików wideo. Pliki wideo można przekonwertować do formatu DVD-Video, AVCHD lub BDMV-Video na przykład za pomocą programu Nero Vision. Nero Vision jest dołączany do pełnej wersji Nero Multimedia Suite. Więcej informacji o programie Nero Vision można znaleźć na stronie www.nero.com, a więcej informacji o edycji nagrań wideo znajduje się w osobnej instrukcji do programu Nero Vision.

 

 

 

 

Dostępne pozycje menu i typy płyt (np. DVD), które można nagrywać zależą od wybranej nagrywarki.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o obsłudze Blu-ray znajdują się pod adresem www.nero.com/link.php?topic_id=416.

 

 

 

 

W systemie Windows 7 program Nero Burning ROM udostępnia listę szybkiego dostępu. Z listy szybkiego dostępu można wybierać różne typy kompilacji np. Audio-CD.  

 

 
Dostępne są następujące przyciski:

 

Przycisk
Nero Express

Uruchamia Nero Express. Nero Express to oparta na Nero Burning ROM aplikacja zarządzana przez kreator.
Opcja dostępna wyłącznie w programie Nero Burning ROM zawartym w Nero Multimedia Suite.

Przycisk
Otwórz

Otwiera wyszukiwarkę plików, za pomocą której można odnaleźć i otworzyć zapisaną kompilację. Można również otworzyć plik z obrazem płyty w celu jej nagrania.

Przycisk
Nowy

Tworzy wybrany rodzaj kompilacji i wyświetla ekran wyboru, na którym można wybrać pliki do nagrania.

Przycisk
Anuluj

Zamyka okno Nowa kompilacja.

W zakładkach okna Nowa kompilacja można ustawić opcje odpowiedniego formatu płyty.

 

 

 

To, które zakładki są dostępne, zależy od wybranego typu płyty

 

 
Dostępne są następujące zakładki:
Zakładka
Informacje

Wyświetla informacje statystyczne o kompilacji.

Zakładka
Ilość sesji na płytce

Zawiera opcje konfiguracji płyt wielosesyjnych.
Zakładka ta jest dostępna tylko, jeśli zainstalowano nagrywarkę.

Zakładka
ISO

Zawiera opcje konfiguracji systemu plików ISO.

Zakładka
UDF

Zawiera opcje konfiguracji systemu plików UDF.

Zakładka
Opis płyty

Definiuje opisy płyty.

Zakładka
Daty

Pozwala zdefiniować daty kompilacji i powiązanych plików. Można również zdefiniować okres ważności dla płyty.
Dostęp do danych można uzyskać niezależnie od podanego okresu ważności.

Zakładka
Inne

Określa czy i które pliki będą przechowywane w pamięci bufora. Jeśli posiadasz nagrywarkę Lightscribe, tutaj możesz utworzyć etykietę lub wybrać nadruk. Dla płyt typu CD-ROM (ISO) można konwertować kod dla filmu wideo AVI, tak aby był on kompatybilny z formatem Xvid/MPEG -4 lub DivX.
Konwersja kodu zalecana jest tylko pod warunk
iem, że masz doświadzenie w pracy z kodami FourCC i filmami wideo AVI.

Zakładka
Audio CD

Zawiera opcje konfiguracji plików audio.
Można również wprowadzić dodatkowe informacje o płycie CD.

Zakładka
Opcje CDA

Określa strategię wykorzystywaną przez Nero Burning ROM do obsługi plików CD-DA z płyty źródłowej audio CD.

Zakładka
CD EXTRA

Zawiera opcje konfiguracji albumów.

Zakładka
Nero DiscSpan

Zawiera opcję podziału plików.

Zakładka
Opcje startowe

Zawiera opcje konfiguracji płyty startowej.

Zakładka
Zapis

Zawiera opcje konfiguracji nagrywania.

 
Zobacz też
Kompilowanie DVD-Video
CD w trybie mieszanym oraz CD EXTRA
Kompilowanie płyt Audio CD
Kompilowanie płyty z danymi
Wiele sesji
Wiele sesji oznacza, że płyta nagrywana jest w trakcie wielu cykli. Po zapisaniu na płycie pierwszej sesji można do niej następnie dodać dane z kolejnego nagrania, gdyż płyta nie została zakończona.

MPEG-1
Grupa MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) opracowała ten standard branżowy na potrzeby kodeków audio i wideo. MPEG-1 wchodzi w skład rodziny kompresji MPEG, odznaczając się najwyższym współczynnikiem kompresji. MPEG-1 jest formatem płyt Video CD.

MPEG-2
Grupa MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) opracowała ten standard branżowy na potrzeby kodeków audio i wideo. Istnieje niewielka różnica między MPEG-1 i MPEG-2: MPEG-2 jest standardem kompresji sygnału wizji i nadaje się bardziej do telewizorów z przeplotem. MPEG-2 stosowany jest jako format wideo płyt DVD.

Kodek
Kompresor/dekompresor koduje cyfrowo dane do nagrania i zapisania, a następnie dekoduje je do odtworzenia. Dostępne są różne kodeki do oprogramowania, np. Cinapak, Indeo, Quicktime, wideo do Windows itp. Do kodeków sprzętowych należą MPEG, H.261, Motion JPEG itp.

Okno Nowa kompilacja