Po wybraniu typu i formatu płyty w oknie Nowa kompilacja i kliknięciu przycisku Nowy na ekranie głównym wyświetlany jest ekran wyboru. Ekran wyboru składa się przede wszystkim z obszaru kompilacji i obszaru wyszukiwarki. Z reguły wszystkie ekrany wyboru mają tę samą strukturę.
Obszar kompilacji znajduje się po lewej stronie ekranu i ma taką samą nazwę jak kompilacja. W tym obszarze kompiluje się pliki i foldery do nagrania. W obszarze wyszukiwarki (Wyszukiwarka plików)po prawej stronie ekranu można wyszukać elementy, które mają być nagrane. Dane dodaje się do projektu poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów z obszaru wyszukiwarki do obszaru kompilacji.  

 

 
 
Jeśli obszar wyszukiwarki jest ukryty, można go wyświetlić ponownie za pomocą przycisku  Nero Burning ROM nbr s dateibrowser 63560587 Ekran wyboru.
 
 
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Menu rozwijane Typ płyty
Umożliwia wybranie innego typu płyty bez utraty informacji. Funkcja zmiany typu płyty jest przydatna, jeśli na początku tworzenia kompilacji nie wiadomo, ile miejsca zajmą pliki przeznaczone do nagrania.
Funkcja dostępna tylko dla kompilacji płyt z danymi.
Lista wyboru
DVD9 (8152 MB) /
DVD5 (4483 MB)
Pozwala rozciągnąć lub skrócić pasek pojemności w zależności od typu wypalanej płyty DVD. Wybierz opcję DVD9 (8152 MB) dla dwuwarstwowej płyty DVD (DVD DL) lub DVD5 (4483 MB) dla jednowarstwowej płyty DVD.
Funkcja dostępna dla wszystkich kompilacji płyt DVD.
Lista wyboru
BD DL (47732 MB) /
BD (23866 MB)
Pozwala rozciągnąć lub skrócić pasek pojemności w zależności od typu wypalanej płyty Blu-ray. Wybierz opcję BD DL (47732 MB) dla dwuwarstwowej płyty Blu-ray (BD DL) lub BD (23866 MB) dla jednowarstwowej płyty Blu-ray.
Funkcja dostępna dla wszystkich kompilacji płyt Blu-ray z wyjątkiem BDMV-Video.
Przycisk
Nagraj teraz
Natychmiast rozpoczyna proces wypalania. Aby ponownie sprawdzić bądź wybrać opcje nagrywania lub kompilacji przed rozpoczęciem wypalania, kliknij przycisk Nagraj znajdujący się w górnej części ekranu. 
U dołu ekranu znajduje się skala pojemności wyrażona w megabajtach (płyty z danymi) lub minutach (Audio CD). Dokładna wielkość skali zależy od wybranego typu płyty. 
Podczas kompilowania plików pasek pojemności wskazuje szacowany rozmiar wybranych plików i ilość dostępnego miejsca na płycie. Kolor paska pojemności informuje, czy dane zmieszczą się na płycie, czy też nie:
Zielony pasek pojemności
Dane zmieszczą się na płycie.
Żółty pasek pojemności
(od żółtego znacznika na skali)
Dane być może zmieszczą się na płycie. Zależy to od rozmiaru włożonej płyty.
Czerwony pasek pojemności
(od czerwonego znacznika na skali)
Dane nie zmieszczą się na płycie.
(O ile na włożonej płycie nie można nagrać większej ilości danych niż przewiduje to jej rozmiar)
Żółte i czerwone znaczniki ustawiane są domyślnie dla płyt dostępnych w powszechnej sprzedaży. Dokładna wartość
skali zależy od wybranego typu płyty.

 

 
 
Pojemność nagrywalnej płyty CD
Na przykład dostępne są puste płyty CD o dwóch pojemnościach: 650 MB (74 min) i 700 MB (80 min). Dlatego, żółty znacznik dla płyt CD jest ustawiony na wartości 650 MB, a czerwony na 700 MB.
 

 

 
 
Pokaż pasek pojemności
Jeśli skala pojemności jest ukryta, można ją wyświetlić ponownie, wybierając menu Plik > Opcje > Kompilacja i zaznaczając pole wyboru Pokaż rozmiar kompilacji na pasku stanu Nero.
 

Ekran wyboru