Główny ekran aplikacji Nero Burning ROM jest punktem wyjścia dla wszystkich działań. Składa się z paska menu, paska narzędzi z przyciskami oraz rozwijanego menu.   
Dostępne są następujące menu: 
Plik

Umożliwia dostęp do funkcji programu takich jak otwieranie, zapisywanie i zamykanie. Można również otworzyć opcje ustawień kompilacji, zaktualizować kompilację oraz zdefiniować opcje konfiguracji.

Edytuj

Udostępnia opcje edycji plików z ekranu wyboru, takie jak wycinanie, kopiowanie i usuwanie. Można także wyświetlić właściwości wybranego pliku.

Widok

Zapewnia dostęp do opcji dostosowywania interfejsu użytkownika i odświeżania wyszukiwarki plików.

Nagrywarka

Zapewnia dostęp do opcji nagrywarki. W tym menu można wybrać nagrywarkę, rozpocząć proces wypalania i skasować płytę wielokrotnego zapisu. Można również wysunąć płytę i wyświetlić informacje o dysku.

Dodatki

Zapewnia dostęp do opcji konwertowania utworów do innych formatów i zapisywania utworów z płyty Audio CD na twardym dysku.

Okno

Zapewnia dostęp do opcji zmiany pozycji pola kompilacji oraz pola wyszukiwarki.

Pomoc

Zapewnia dostęp do funkcji pomocy takich jak otwieranie pomocy oraz wyświetlanie informacji o aplikacji.

Na pasku narzędzi głównego ekranu dostępne są następujące opcje konfiguracji. 

Otwiera okno Nowa kompilacja, w którym można ustawić opcje nagrywania lub kopiowania.

Otwiera istniejącą kompilację.

Zapisuje aktywną kompilację.

Wycina zaznaczone elementy kompilacji (zaznaczenie).

Kopiuje zaznaczone elementy kompilacji (zaznaczenie).

Wkleja wycięte lub skopiowane uprzednio elementy.

Uruchamia Nero CoverDesigner, za pomocą którego możesz tworzyć etykiety i okładki. Informacje o bieżącej kompilacji, takie jak tytuł, numer oraz nazwy plików, są włączane do danych dokumentu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Nero CoverDesigner.

Uruchamia Nero Express. Nero Express to oparta na Nero Burning ROM aplikacja zarządzana przez kreator. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Nero Express.

Rozpoczyna proces nagrywania przez otwarcie okna Nagraj kompilację, zawierającego zakładkę Nagraj.

Rozpoczyna proces kopiowania przez otwarcie okna Nowa kompilacja, zawierającego zakładkę Nagraj.

Wyświetla informacje dotyczące włożonej płyty, takie jak np. zawartość (jeżeli płyta jest zapisana) oraz pojemność.

Otwiera wybrany napęd.

Pokazuje lub ukrywa przeglądarkę plików.

Menu wyboru nagrywarki

Wyświetla dostępne nagrywarki.

Otwiera okno Wybierz nagrywarkę, gdzie można wybrać z listy dostępną nagrywarkę.

Otwiera okno Nagraj etykietę, gdzie można utworzyć lub załadować etykietę, która zostanie wydrukowana na stronie etykiety lub danych płyty DVD Labelflash.
Przycisk ten jest dostępny tylko pod warunkiem, że podłączona jest nagrywarka obsługująca technologię Labelflash.

Uruchamia Nero CoverDesigner, aby utworzyć lub załadować etykietę, która zostanie wydrukowana na odpowiedniej do tego celu stronie płyty LightScribe.
Przycisk ten jest dostępny tylko pod warunkiem, że podłączona jest nagrywarka obsługująca technologię LightScribe.

Wyświetla informacje o programie i numerze wersji.

 

 

 

Dostęp do innych aplikacji Nero zapewnia wyłącznie program Nero Burning ROM stanowiący część Nero Multimedia Suite.

 

 
Zobacz też
Opcje konfiguracji
Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu
Ładowanie pliku obrazu
Labelflash
LightScribe
Płyta startowa
Okno Nowa kompilacja

Ekran główny