Met Nero Burning ROM kunt u een BDMV-videoschijf branden die is samengesteld uit BDMV-bestanden (= Blu-ray Movie) van uw harde schijf. U kunt de gebrande BDMV-video op nagenoeg alle Blu-ray-spelers afspelen. 
U kunt Nero Burning ROM gebruiken om een BDMV-video te branden als er al een volledige BDMV-mapstructuur met voorgemasterde bestanden beschikbaar is.

 

 

 

Het is in Nero Burning ROM niet mogelijk om een dvd-video, een AVCHD-video of een BDMV-video te maken vanaf videobestanden. U kunt Nero Vision bijvoorbeeld wel gebruiken om videobestanden te converteren naar dvd-video, AVCHD-video of BDMV-video. Nero Vision is opgenomen in de volledige versie van Nero Multimedia Suite. Meer informatie over Nero Vision is beschikbaar op de website www.nero.com en meer informatie over videobewerking is beschikbaar in de afzonderlijke handleiding van Nero Vision.

 

 
Ga als volgt te werk om een BDMV-videoschijf te compileren: 
1.
Selecteer de optie Blu-ray in het vervolgkeuzemenu in het venster Nieuwe compilatie. (Als het venster Nieuwe compilatie niet wordt geopend, kunt u dat doen door in het hoofdvenster op de knop Nieuw te klikken.)
2.
Kies het compilatietype BDMV-video in de keuzelijst.
à
De tabbladen met de configuratieopties die geldig zijn voor deze compilatie, worden weergegeven.
3.
Geef in het invoervak Schijfnaam een naam op voor de BDMV-videoschijf.
4.
Klik op de knop Nieuw.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt gesloten en het selectiescherm wordt geopend.
Dit bevat de specifieke en vooraf gedefinieerde BDMV-mapstructuur.
5.
Selecteer in het browsergebied aan de rechterzijde de film die u wilt branden.
6.
Sleep de bestaande BDMV-mapstructuur, inclusief de voorgemasterde bestanden naar het compilatiegebied aan de linkerzijde.
à
De bestanden worden aan de compilatie toegevoegd en in het compilatievenster weergegeven. De capaciteitsbalk geeft aan hoeveel schijfruimte er is vereist.

 

 

 

Bestanden en mappen
De BDMV-video bevat verschillende mappen. Alleen bepaalde bestanden zijn toegestaan in een individuele map. Als u alleen individuele bestanden hebt, moet u de juiste bestanden aan de specifieke map toewijzen:
\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\*.mpls
\BDMV\CLIPINF\*.clpi
\BDMV\STREAM\*.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\AUXDATA\*.otf
\BDMV\BDJO\*.bdjo (deze bestanden zijn optioneel, maar de map moet wel beschikbaar zijn)
Ook de mappen \BDMV\META, \BDMV\JAR en \CERTIFICATE moeten beschikbaar zijn, maar ze blijven leeg.
Als de map \BDMV\BACKUP beschikbaar is, bevat deze een kopie van de bestanden index.bdmv, MovieObjects.bdmv en de mappen PLAYLIST, CLIPINF en BDJO.

 

 
è
U hebt een BDMV-videoschijf samengesteld en kunt de compilatie nu gaan branden.

Een BDMV-videoschijf compileren