Met Nero SecurDisc Viewer kunt u de authenticiteit van de SecurDisc-schijf controleren als deze digitaal is ondertekend. Hiervoor hebt u de openbare sleutel van de distributeur van de SecurDisc-schijf nodig. Door de openbare sleutel te controleren, kan Nero SecurDisc Viewer bevestigen dat de gegevens authentiek zijn en niet werden gemanipuleerd.  
Ga als volgt te werk:
1.
Klik op de knop Handtekening.
à
Er wordt een verkennervenster geopend.
2.
Selecteer de openbare sleutel (*.bpk) waarmee de SecurDisc-schijf is ondertekend.

 

 

 

Openbare sleutel
De maker van de SecurDisc-schijf heeft ook de openbare sleutel voor de schijf gemaakt of geselecteerd. De sleutel moet ook door de maker van de schijf worden verdeeld.

 

 
3.
Klik op de knop OK.
à
Het verkennervenster wordt gesloten en het venster Controleren wordt geopend.
à
De handtekening is gecontroleerd. U kunt de voortgang van het proces volgen via de statusbalk en via de weergegeven berichten.
è
Zodra het kopieerproces is voltooid, wordt een bericht weergegeven over het resultaat van de controle.

De handtekening controleren