Nero SecurDisc Viewer kan worden gebruikt voor het controleren van de gegevensintegriteit van een SecurDisc-schijf met behulp van de controlesomfunctie. De controle van de gegevensintegriteit waarschuwt u als de gegevens op een schijf het risico lopen door schijfbeschadiging, zodat u tijd hebt om een back-up te maken op een andere schijf. 
Ga als volgt te werk:
1.
Klik op de knop Integriteit.
à
Het venster Controle bestandsintegriteit wordt geopend en de integriteitscontrole wordt uitgevoerd. U kunt de voortgang van het proces volgen via de statusbalk en via de weergegeven berichten.
è
Zodra de integriteitscontrole is voltooid, wordt een bericht weergegeven over het resultaat van de controle.

De gegevensintegriteit controleren