Ga als volgt te werk om een opstartbare schijf te maken: 
1.
Klik in het hoofdvenster van Nero Burning ROM op de knop Nieuw.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt geopend.
2.
Selecteer de gewenste schijfindeling in het vervolgkeuzemenu.
3.
Selecteer het gewenste opstartcompilatietype.
à
De tabbladen voor de opstartbare schijf worden weergegeven; het tabblad Opstarten is geselecteerd.
4.
Ga als volgt te werk als de sjabloongegevens voor de opstartbare schijf van een logisch station afkomstig zijn:
1.
Selecteer de optie Opstartbaar logisch station in het deelvenster Bron van gegevens van opstart-image.
2.
Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.

 

 

 

Als het logische station dat u wilt gebruiken niet in de keuzelijst voorkomt, is het station groter dan de beschikbare ruimte op de schijf. Houd er rekening mee dat u voor besturingssystemen vanaf Microsoft Windows 2000 beheerdersrechten nodig hebt om direct toegang tot stations te krijgen voor het maken van opstartbare schijven.

 

 
5.
Ga als volgt te werk als de sjabloongegevens voor de opstartbare schijf van een imagebestand afkomstig zijn:
1.
Selecteer de optie Imagebestand in het deelvenster Bron van gegevens van opstart-image.
2.
Klik op de knop Bladeren en selecteer het gewenste imagebestand.
3.
Schakel het selectievakje Expertinstellingen inschakelen in en selecteer het emulatietype voor het imagebestand in het vervolgkeuzemenu Emulatiesoort indien dat geschikt is.

 

 

 

DosBootimage
Nero Burning ROM maakt het opstartimagebestand DosBootimage.ima beschikbaar. Het pad naar het imagebestand wordt standaard ingevoerd in het veld Imagebestand. U kunt ook de taal selecteren die moet verschijnen terwijl het systeem wordt opgestart en de juiste toetsenbordindeling in het vervolgkeuzemenu Boot locale.
DosBootimage is een image van de Caldera DOS-opstartdiskette en emuleert een diskette. De image bevat stuurprogramma’s voor het lezen van schijfstations en ondersteunt zowel FAT32 (lezen/schrijven) als NTFS (alleen lezen). Als u DosBootimage kiest voor de opstartbare schijf, zijn de expertinstellingen al vooraf gedefinieerd. 

 

 

 

 

Als u een opstartimagebestand voor ISOLINUX kiest, stelt Nero Burning ROM de expertinstellingen automatisch correct in voor de opstartbare schijf voor ISOLINUX. 

 

 
6.
Selecteer op de tabbladen eventueel nog andere opties.
7.
Klik op de knop Nieuw.
à
Het selectiescherm wordt weergegeven.
8.
Selecteer de bestanden/mappen die naar het ISO-gedeelte van de opstartbare schijf moeten worden geschreven en sleep de bestanden naar het compilatiegebied.
è
De bestanden en mappen worden in het compilatiegebied weergegeven en op de capaciteitsbalk wordt aangegeven hoeveel opslagruimte ze beslaan op de schijf. U hebt nu een opstartbare schijf gemaakt en kunt het brandproces starten.
Opstartbare cd
Opstarten verwijst naar het opnieuw laden van het besturingssysteem bij het opstarten van een computer. Dit gebeurt normaal vanaf de harde schijf. Als u de computer niet wilt of kunt opstarten vanaf de harde schijf, kunt u met een opstart-cd een besturingsomgeving laden vanaf het station.

Een opstartbare schijf maken en branden