In het venster CD Label Editor kunt u een label maken of laden. Het venster wordt geopend wanneer u voor de actieve compilatie op de knop Maken klikt in het deelvenster LightScribe op het tabblad Diversen. 

 

 

 

Het venster CD Label Editor werkt op dezelfde manier als Nero CoverDesigner. In feite bestaat er geen verschil tussen het maken van een label dat u op papier afdrukt en een label dat u op een schijf afdrukt. Raadpleeg de handleiding van Nero CoverDesigner voor uitgebreide instructies voor het maken van professionele labels en hoesjes. 

 

 
De volgende configuratieopties zijn beschikbaar:
Binnenstraal

Hier kunt u de afstand tussen het label en de binnenrand opgeven.

Buitenste straal

Hier kunt u de afstand tussen het label en de buitenste rand opgeven.

Breedte

Hier kunt u de breedte van het afdrukgebied opgeven.

Labelsjablonen

Hier vindt u verschillende sjablonen voor het ontwerpen van het label.
U kunt een geselecteerde sjabloon bewerken en aanpassen.

Nieuw

Hiermee maakt u een nieuw labeldocument.

Openen

Hiermee opent u een bestaand label dat is gemaakt met Nero CoverDesigner.

Opslaan als

Hiermee slaat u het label dat u hebt gemaakt op.

OK

Hiermee voegt u het label dat u hebt gemaakt toe aan de compilatie en sluit u het venster.

Voorbeeld

Hiermee opent u het venster Afdrukvoorbeeld, waarin u kunt zien hoe het label op de LightScribe-schijf wordt weergegeven.

Annuleren

Hiermee annuleert u de procedure en sluit u het venster.

 

Het venster CD Label Editor