Het afdrukken van het label is geïntegreerd in het brandproces. Eerst wordt de compilatie gebrand. U kunt de schijf omdraaien en het label wordt gebrand. 
Het is mogelijk het label meerdere keren te branden op dezelfde LightScribe-schijf. De gedrukte labels worden uitgelijnd. Hierdoor wordt het label donkerder en wordt de kwaliteit vaak verbeterd. Het is ook mogelijk het label uit te breiden met nieuwe elementen in een nieuw brandproces.
 
Er moet aan de volgende voorwaarde zijn voldaan:
Er is een LightScribe-recorder geselecteerd.
Ga als volgt te werk om een label binnen uw compilatie af te drukken:
1.
Selecteer het gewenste compilatietype in het venster Nieuwe compilatie.
(Als het venster Nieuwe compilatie niet wordt geopend, kan het worden geopend door in het hoofdvenster op de knop Nieuw te klikken.).
2.
Klik op de tab Diversen.
3.
Schakel het selectievakje Label afdrukken in het deelvenster LightScribe in.
4.
Klik op de knop Maken.
à
Het venster CD Label Editor wordt geopend.
5.
Maak uw label of open een bestaand label dat u met Nero CoverDesigner hebt gemaakt.

 

 

 

Het venster CD Label Editor en de procedure voor het maken van labels werken op dezelfde manier als in Nero CoverDesigner. Raadpleeg de handleiding van Nero CoverDesigner voor uitgebreide instructies voor het maken van professionele labels en hoesjes.

 

 
6.
Stel eventueel ook andere opties in.
7.
Klik op de knop Nieuw.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt gesloten en het selectiescherm wordt weergegeven.
8.
Selecteer de te branden bestanden (zie Gegevensschijf samenstellen).
9.
Plaats een lege LightScribe-cd met de gegevenszijde omlaag gericht.
10.
Klik op de knop Nu branden.
à
Het brandproces wordt gestart en de compilatie wordt gebrand. Een voortgangsbalk geeft de voortgang van het brandproces aan. Nadat het brandproces is voltooid, wordt de schijf uitgeworpen. Er wordt een venster weergegeven met het bericht “Plaats een LightScribe-schijf in het station met de labelzijde naar beneden“.
11.
Plaats een LightScribe-schijf met het label naar beneden in de brander en klik op de knop OK.
à
Het venster LightScribe-afdrukeigenschappen wordt weergegeven en het afdrukken wordt gestart. In het venster Afdrukeigenschappen LightScribe wordt in een voortgangsbalk de voortgang van het proces aangegeven. Wanneer het afdrukken is voltooid, verschijnt een venster met het bericht “Brandproces met succes voltooid“.
12.
Klik op de knop OK.
è
De schijf wordt uitgeworpen. U hebt de compilatie gebrand en een LightScribe-label afgedrukt.
Zie ook:
LightScribe-instellingen

Een LightScribe-label afdrukken