Voor het maken van labels maakt het niet uit of u op de labelzijde of de gegevenszijde afdrukt. Het label wordt buiten het normale brandproces om afgedrukt. 

 

 

 

U kunt op elk gewenst moment op de labelzijde van de dvd afdrukken.
U wordt aangeraden eerst op de gegevenszijde af te drukken wanneer u de compilatie hebt gebrand. U kunt geen gegevens op een afgedrukte gegevenszijde branden. Wanneer u een dvd plaatst waarop al gegevens zijn gebrand, weet Nero Burning ROM automatisch hoeveel ruimte er op de gegevenszijde nog beschikbaar is voor afdrukken.

 

 
Voer de volgende stappen uit als u een Labelflash-label op de labelzijde of een DiscT@2 op de gegevenszijde van een dvd wilt afdrukken:
1.
Als u een Labelflash-label op de labelzijde wilt afdrukken, plaatst u een lege Labelflash-schijf in de recorder met de labelzijde omlaag.
à
Het venster Label branden wordt geopend met het Labelflash-logo.
2.
Als u een DiskT@2 op de gegevenszijde van de dvd wilt afdrukken, plaatst u een lege Labelflash-schijf in de recorder met de gegevenszijde naar beneden.
à
Het venster Label branden wordt geopend met het DiskT@2-logo.
3.
Maak een label of open een bestaand label dat u met Nero CoverDesigner hebt gemaakt.

 

 

 

De interface in het venster Label branden en het maken van een label, werken volgens hetzelfde principe als in Nero CoverDesigner. Raadpleeg de handleiding van Nero CoverDesigner voor uitgebreide instructies voor het maken van professionele labels en hoesjes.

 

 
4.
Als u het afdrukgebied van het label wilt wijzigen, kunt u de afmetingen aanpassen in de invoervelden Binnenstraal en Breedte.
5.
Ga als volgt te werk als u de afdrukeigenschappen wilt wijzigen of weergeven:
1.
Klik op de knop Wijzigen.
à
Het venster Afdrukeigenschappen Labelflash wordt geopend.
2.
Als u de afdrukkwaliteit wilt wijzigen, selecteert u de gewenste kwaliteit in de vervolgkeuzelijst Profiel afdrukkwaliteit.
3.
Als u de vermelding Door gebruiker bepaald selecteert in het vervolgkeuzemenu Profiel afdrukkwaliteit, kunt u het contrast en de rotatiesnelheid wijzigen.
4.
Klik op de knop OK.
6.
Het venster Afdrukeigenschappen Labelflash wordt gesloten en de wijzigingen worden geaccepteerd.
7.
Klik op de knop Branden.
à
De afdrukprocedure wordt gestart en het venster Labelflash – afdrukken of DiscT@2 – afdrukken wordt geopend. Het venster toont de geschatte afdruktijd en de afdrukvoortgang. Wanneer het afdrukken is voltooid, verschijnt een venster met het bericht dat het label met succes is afgedrukt.
8.
Klik op de knop OK.
9.
Het berichtenvenster wordt gesloten en de schijf wordt uitgeworpen.
è
U hebt een label afgedrukt.
Labelflash
Labelflash is een technologie waarmee afbeeldingen en tekst met een laserstraal op de label- of gegevenszijde van een schijf kunnen worden gebrand.

Label
Een label verwijst naar een label op een schijf. Sommige stations, zoals stations die de LightScribe- of Labelflash-technologie gebruiken, kunnen labels rechtstreeks overdragen naar speciale media.

Labelflash-labels en DiscT@2 afdrukken