Ga als volgt te werk om Nero Burning ROM te starten:
1.
Ga als volgt te werk als u Nero Multimedia Suite gebruikt en Nero StartSmart beschikbaar is:
1.
Klik op het bureaubladpictogram van Nero StartSmart.
à
Het venster van Nero StartSmart wordt geopend.
2.
Klik op de knop  Nero Burning ROM startsmart%2024 27021597780629131 Het programma starten.
à
De lijst met alle toepassingen van Nero verschijnt.
3.
Selecteer Nero Burning ROM in de keuzelijst.
à
Het venster van Nero Burning ROM wordt geopend.
2.
Wanneer u Nero Burning ROM gebruikt.
1.
Klik op het bureaubladpictogram van  Nero Burning ROM burning%20rom%2024 718863371 Het programma starten Nero Burning ROM.
à
Het venster van Nero Burning ROM wordt geopend.
è
U hebt Nero Burning ROM gestart.

 

 

 

Het is ook mogelijk taken met Nero Burning ROM te starten vanaf het contextmenu van een bestand of map. 

 

 
 

Het programma starten