Het hoofdvenster van Nero Burning ROM is het startpunt voor alle acties. Het venster bevat een menubalk, een werkbalk met knoppen en een vervolgkeuzelijst.   
De volgende menu’s zijn beschikbaar: 
bestand

Biedt programmafuncties zoals openen, opslaan en sluiten. U kunt ook de instelopties voor de compilatie openen, de compilatie bijwerken en de configuratie-opties definiëren.

Bewerken

Biedt bewerkingsfuncties voor de bestanden in het selectiescherm, zoals knippen, kopiëren en verwijderen. U kunt ook de eigenschappen van een geselecteerd bestand weergeven.

Weergave

Biedt de mogelijkheid om de gebruikersinterface aan te passen en de bestandsbrowser te vernieuwen.

Recorder

Biedt recorderfuncties. In dit menu kunt u de recorder selecteren, het brandproces starten en een herbeschrijfbare schijf wissen. U kunt ook een schijf uitwerpen en schijfinformatie weergeven.

Extra’s

Biedt de mogelijkheid tracks naar andere formaten te converteren en de nummers van een audio-cd op de harde schijf op te slaan.

Vensters

Biedt de optie de positie van het compilatiegebied en browsergebied te wijzigen.

Help

Biedt Help-functies zoals het openen van het Help-bestand en toont informatie over de toepassing.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in de werkbalk van het hoofdvenster. 

Hiermee opent u het venster Nieuwe compilatie waarin u opties voor een brand- of kopieerproces kunt instellen.

Hiermee opent u een bestaande compilatie.

Hiermee slaat u de geopende compilatie op.

Hiermee knipt u de geselecteerde elementen uit de compilatie (selectie).

Hiermee kopieert u de geselecteerde elementen van de compilatie (selectie).

Hiermee plakt u een selectie die u eerder hebt geknipt of gekopieerd.

Start Nero CoverDesigner, een toepassing die u kunt gebruiken om labels en hoezen te maken. Gegevens over een actieve compilatie, zoals de titel, het nummer en de namen van bestanden, worden in de documentgegevens opgenomen. Raadpleeg de handleiding van Nero CoverDesigner voor meer informatie.

Hiermee wordt Nero Express gestart. Nero Express is een wizard-gestuurde toepassing die is gebaseerd op Nero Burning ROM. Raadpleeg de handleiding van Nero Express voor meer informatie.

Hiermee opent u het venster Compilatie branden met het tabblad Branden en start u het brandproces.

Hiermee opent u het venster Nieuwe compilatie met het tabblad Branden en start u het kopieerproces.

Hiermee geeft u informatie over de geplaatste schijf weer, zoals inhoud (indien aanwezig) en capaciteit.

Hiermee opent u het geselecteerde station.

Hiermee opent of verbergt u de bestandsbrowser.

Menu Recorderselectie

Hiermee geeft u alle beschikbare branders weer.

Hiermee opent u het venster Recorder kiezen waarin u in een lijst een beschikbare brander voor het brandproces kunt kiezen.

Hiermee opent u het venster Label branden, waarin u een label kunt maken of laden en het op de label- of gegevenszijde van een Labelflash-dvd kunt afdrukken.
Deze knop is alleen beschikbaar als er een brander is aangesloten die Labelflash ondersteunt.

Hiermee start u Nero CoverDesigner, waarin u een label kunt maken of laden dat op de labelzijde van een LightScribe-schijf moet worden afgedrukt.
Deze knop is alleen beschikbaar als er een brander is aangesloten die LightScribe ondersteunt.

Hiermee geeft u programmagegevens en het versienummer weer.

 

 

 

De toegang tot andere toepassingen van Nero wordt alleen verleend door Nero Burning ROM als onderdeel van Nero Multimedia Suite.

 

 
Zie ook:
Configuratieopties
Het venster Herbeschrijfbare schijf wissen
Een imagebestand laden
Labelflash
LightScribe
Opstartbare schijf
Het venster Nieuwe compilatie

Hoofdvenster