Het tabblad Leesoptie bestaat uit meerdere gebieden. In deze gebieden kunt u de opties instellen voor het lezen van een originele schijf.
De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Profiel:
Vervolgkeuzelijst
Profielselectie

Hier kunt u vooraf gedefinieerde kopieerinstellingen of een door de gebruiker gedefinieerde instelling selecteren.
Als u vooraf gedefinieerde kopieerinstellingen selecteert, worden de configuratieopties automatisch door Nero Burning ROM ingesteld. U kunt de configuratieopties zelf selecteren met een door de gebruiker gedefinieerde instelling.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Data-track voor het schijftype Cd:
Selectievakje
Leesfouten negeren

Hiermee worden leesfouten op de oorspronkelijke schijf genegeerd en wordt het leesproces voortgezet. 
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kan Nero Burning ROM het brandproces onderbreken, afhankelijk van het type fout dat optreedt.

Selectievakje
Defecte sectoren schrijven

Hiermee worden beschadigde sectoren (sectoren die leesfouten veroorzaken) toch voor branden doorgegeven.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden beschadigde sectoren niet doorgegeven en blijven ze leeg.

Selectievakje
Sectoren lezen in RAW-modus

Hiermee worden PQ-subkanaalgegevens gelezen.

Selectievakje
Alle subchannel-data lezen

Als u deze optie inschakelt, worden alle subkanaalgegevens tijdens het kopiëren gelezen. De subkanaalgegevens worden gebruikt om extra informatie op te slaan.
De brander moet in staat zijn alle subkanaalgegevens te lezen.

De volgende configuratie-opties zijn beschikbaar in het gebied Audio-track voor het schijftype Cd:  
Selectievakje
Leesfouten negeren

Hiermee worden leesfouten op de oorspronkelijke schijf genegeerd en wordt het leesproces voortgezet.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kan Nero Burning ROM het brandproces onderbreken, afhankelijk van het type fout dat optreedt.

Selectievakje
Indexen van audiogegevens lezen

Hiermee worden de indexen van de audiobestanden gelezen. Dit is vooral nuttig voor het kopiëren van een audio-cd omdat dan wordt gecontroleerd of alle indexpositie van de audio-cd correct worden gekopieerd. Het nadeel is dat het langer duurt om een schijf te analyseren voordat het kopieerproces wordt gestart.

Selectievakje
Alle subchannel-data lezen

Als u deze optie inschakelt, worden alle subchannel-gegevens tijdens het kopiëren gelezen. Subchannel-gegevens worden gebruikt om aanvullende informatie op te slaan, bijvoorbeeld voor een cd-tekst.
De brander moet in staat zijn alle subkanaalgegevens te lezen.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Geavanceerd voor het schijftype Cd:
Selectievakje
Mediacatalogusnummer en ISRC lezen

Hiermee worden het mediacatalogusnummer, een wereldwijd uniek nummer voor compilaties, en
de ISRC (International Standard Recording Code), een wereldwijd uniek nummer voor audio-opnamen, gelezen.

Selectievakje
Jitter-correctie toepassen

Jitter-correctie verwijdert krassen uit audio- en videobestanden. 

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Foutcorrectie voor Dvd en Blu-ray-schijf:
Keuzerondje
Lezen met foutcorrectie

Hiermee wordt tijdens het lezen foutcorrectie toegepast. Daarbij wordt de controlesom van een beschadigde sector gewijzigd, zodat de sector zelf consistent is.

Invoerveld
Telling nogmaals lezen

Hiermee wordt vastgesteld hoeveel pogingen er zijn ondernomen om fouten te corrigeren.

Keuzerondje
Snel lezen zonder foutcorrectie

Hiermee wordt snel lezen zonder foutcorrectie uitgevoerd.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Verwerking van niet-corrigeerbare leesfouten voor het schijftype Dvd en Blu-ray-schijf:
Selectievakje
Leesfouten negeren

Hiermee worden leesfouten op de oorspronkelijke schijf genegeerd.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kan Nero Burning ROM het brandproces onderbreken, afhankelijk van het type fout dat optreedt.

 

 

 

Bij bepaalde schijfindelingen, zoals video-cd en audio-cd, zijn leesfouten nauwelijks of niet van invloed omdat ze niet worden waargenomen wanneer de cd wordt afgespeeld.

 

Subkanaalgegevens
De subkanaalgegevens op een schijf bevatten extra informatie, zoals cd-tekst of informatie over posities.

Jitter
Een jitter is een abrupte en ongewenste wijziging in de signaalkenmerken. Er ontstaan kleine ruimten in de gegevensstroom. Audiocorrectie synchroniseert de gegevens door de sectoren te laten overlappen. Zo zijn de ruimten niet hoorbaar.

Opties lezen