Het tabblad Image bevat de deelvensters Imagebestand en Snelheidsinformatie harde schijf. Het deelvenster Imagebestand is alleen actief als het selectievakje Snelkopiëren op het tabblad Kopieeropties is uitgeschakeld.
Het tabblad Image bevat de volgende configuratieopties in het gebied Imagebestand.
Invoerveld
Pad

Hier wordt het pad naar het tijdelijke imagebestand weergegeven.
 

Selectievakje
Imagebestand wissen na kopiëren schijf

Hiermee verwijdert u het tijdelijke imagebestand wanneer het kopieerproces is voltooid.

Knop
Bladeren

Hiermee opent u het venster Opslaan als, waarin u een bestandsnaam kunt opgeven en de map waarin het tijdelijke imagebestand moet worden opgeslagen.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar op het tabblad Image in het gebied Snelheidsinformatie harde schijf:
Stationslijst:

Hier worden de beschikbare stations en harde schijven weergegeven.

Knop
Testsnelheden

Hiermee test u de snelheid van de beschikbare stations en voegt u de gevonden snelheden aan de lijst toe.

 

Beeldinstellingen