Aan het begin van het kopieerproces, selecteert u in het venster Nieuwe Compilatie de opties voor het kopiëren. Klik op de knop Kopiëren in het hoofdvenster om het venster Compilatie te openen. Het venster Nieuwe Compilatie bevat een vervolgkeuzelijst, een keuzelijst en verschillende tabbladen en knoppen.  
Alleen die schijftypen die door de recorder worden ondersteund, worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu. Als de recorder alleen cd’s kan branden, is het vervolgkeuzemenu niet beschikbaar.

 

 

 

Met Nero Burning ROM kunt u ook imagebestanden maken voor schijftypen die niet door de geïnstalleerde brander kunnen worden gebrand. U kunt deze functie inschakelen door via het menu Bestand > Opties > Expertfuncties het selectievakje Alle ondersteunde recorderindelingen voor de imagerecorder in te schakelen. In de vervolgkeuzelijst in het venster Compilatie zijn nu alle ondersteunde schijftypen beschikbaar.

 

 
De volgende configuratieopties zijn beschikbaar:
Knop
Schijfinfo

Hiermee geeft u informatie weer over de geplaatste schijf, zoals eventuele inhoud of beschikbare capaciteit.

Knop
Kopiëren

Hiermee start u het kopieerproces.

Knop
Annuleren

Met deze knop sluit u het venster Compilatie.

De volgende tabbladen zijn beschikbaar:
Afbeelding

Op dit tabblad wordt het pad naar het tijdelijke imagebestand weergegeven en wordt informatie gegeven over de snelheid van de harde schijf.

Kopieeropties

Dit tabblad bevat configuratieopties voor het kopieerproces.

Leesopties

Dit tabblad bevat configuratieopties voor het lezen van de oorspronkelijke schijf.

Branden

Dit tabblad bevat configuratieopties voor het brandproces.

 

Kopieerinstellingen