Met Nero Burning ROM kunt u een schijf kopiëren. Dit betekent dat u een exacte kopie van een bronschijf maakt en deze op een doelschijf brandt. Als uw bronschijf bijvoorbeeld een audio-cd is, zal uw kopie ook een audio-cd zijn. Afhankelijk van de geïnstalleerde brander, kunt u cd’s, dvd’s of Blu-ray-schijven kopiëren. De doelschijf moet van hetzelfde schijftype zijn als de bronschijf – u kunt een dvd bijvoorbeeld alleen kopiëren naar een dvd. In elk geval zal Nero Burning ROM een bericht weergeven als het schijftype niet geschikt is.

 

 

 

Als u niet in het bezit bent van het auteursrecht van de schijf en ook geen toestemming hebt van de houder van het auteursrecht, heeft het onbevoegd kopiëren van schijven tot gevolg dat u inbreuk maakt op het nationale en internationale auteursrecht.

 

 

 

 

Sommige schijven zijn tegen kopiëren beveiligd en die kunt u dan ook niet kopiëren. Als u niet zeker weet of een schijf kan worden gekopieerd, voert u eerst een simulatie uit voordat u daadwerkelijk gaat branden.

 

 
Volg de onderstaande stappen om een schijf te kopiëren:   
1.
Klik in het hoofdscherm op de knop Kopiëren.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt geopend.
2.
Selecteer de gewenste schijfindeling (Cd, Dvd, Blu-ray-schijf) in het vervolgkeuzemenu.
3.
Kies het type schijf dat moet worden gekopieerd (bijv. audio-cd, Karaoke-cd, Dvd-video, Blu-ray-gegevensschijf) in het vervolgkeuzemenu Profielselectie op het tabblad Leesopties.
à
De leesopties zijn optimaal ingesteld voor het specifieke schijftype.
4.
Ga als volgt te werk als u schijven wilt kopiëren met de methode Snelkopiëren
1.
Schakel het selectievakje Snelkopiëren op het tabblad Kopieeropties in.
2.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Station het station dat de schijf bevat die moet worden gekopieerd.
3.
Plaats de schijf die u wilt kopiëren in het geselecteerde station.
4.
Plaats een lege schijf.
5.
Ga als volgt te werk als u schijven wilt kopiëren met de methode Kopiëren over image:
1.
Schakel het selectievakje Snelkopiëren op het tabblad Kopieeropties uit.
2.
Plaats de schijf die u wilt kopiëren in de recorder.
6.
Klik op de knop Kopiëren.
à
Als u via een station kopieert, wordt het kopieerproces gestart. Als u Nero Image Recorder gebruikt, wordt het venster Imagebestand opslaan geopend.
7.
Geef in het tekstvak Bestandsnaam een naam op voor het imagebestand.
8.
Selecteer de gewenste opslaglocatie in de mapstructuur Opslaan als en klik op de knop Opslaan.
à
Het kopiëren en/of opslaan wordt gestart. U kunt de status van het proces volgen in de statusbalk.
Als u één station gebruikt om te kopiëren, wordt u gevraagd de bronschijf te verwijderen en een geschikte lege schijf te plaatsen nadat het imagebestand is geschreven.
9.
Klik op de knop Volgende.
è
U hebt een schijf gekopieerd.

Een schijf kopiëren