U kunt Nero Burning ROM gebruiken om een schijf te branden van een schijfimage die u eerder hebt opgeslagen op de harde schijf.
Ga als volgt te werk om een opgeslagen imagebestand te laden:  
1.
Selecteer een recorder in het vervolgkeuzemenu.
2.
Klik in het hoofdvenster op de knop  Nero Burning ROM nbr s oeffnen 63464971 Een imagebestand laden.
à
Het venster Openen verschijnt.
3.
Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand en klik op de knop Openen.
à
Het venster Compilatie branden wordt geopend.
4.
Stel de gewenste brandopties in.
5.
Indien dat technisch mogelijk is, kunt u het schijftype wijzigen in het vervolgkeuzemenu.
6.
Klik op de knop Branden.
à
Het branden wordt gestart. Een voortgangsbalk geeft de voortgang van het brandproces aan. Nadat het brandproces is voltooid, wordt de schijf uitgeworpen.
è
Het brandproces is voltooid. U kunt nu de gebrande schijf verwijderen uit de brander.

Een imagebestand laden