Met Nero Burning ROM kunt u alle types bestanden en mappen verzamelen en branden op meerdere schijven. Bestanden die een bepaalde bestandsgrootte overschrijden, worden opgesplitst als dat nodig is om een schijfruimte te vullen. Bestanden worden doorgaans dynamisch verdeeld over verschillende schijven.
Het aantal schijven dat moet worden gebruikt, wordt weergegeven in het compilatiescherm en u kunt hier schakelen naar een ander schijftype.  

 

 

 

U kunt Image-brander ook gebruiken om een image te maken van een schijftype dat niet door de aangesloten recorder wordt ondersteund. U kunt bijvoorbeeld een dvd-image maken zonder dat u een dvd-recorder hebt geïnstalleerd. De image kan vervolgens op elk ogenblik naar een schijf worden geschreven. 

 

 
Ga als volgt te werk om een nieuwe DiscSpan-compilatie te maken:
1.
Selecteer het gewenste schijfformaat (cd, dvd, Blu-ray) in het vervolgkeuzemenu van het venster Nieuwe compilatie. (Als het venster Nieuwe compilatie niet wordt geopend, kunt u dat doen door in het hoofdvenster op de knop Nieuw te klikken.)
à
De keuzelijst toont de compilatietypes die kunnen worden gebrand.

 

 

 

U kunt op elk ogenblik een geschikt schijfformaat selecteren in het hoofvenster zonder dat u informatie verliest. Dit moet echter technisch mogelijk zijn – zo moet u bijvoorbeeld een audio-cd kunnen branden op een cd. Het is echter mogelijk om bijvoorbeeld te starten met een gegevens-cd en daarna over te stappen naar een gegevens-dvd. De mogelijkheid om het schijftype te wijzigen is nuttig wanneer u een compilatie start zonder dat u weet hoeveel ruimte nodig is voor de bestanden.

 

 
2.
Selecteer het compilatietype DiscSpan (UDF- in de keuzelijst.
à
De tabbladen met de configuratieopties die geldig zijn voor deze compilatie, worden weergegeven.
3.
Stel op de tabbladen de gewenste opties in.
4.
Klik op de knop Nieuw.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt gesloten en het selectiescherm wordt weergegeven.
5.
Selecteer in het browsergebied de bestanden en mappen die u wilt branden.
6.
Sleep de gewenste bestanden en mappen naar het compilatiegebied aan de linkerzijde.
à
De bestanden worden aan de compilatie toegevoegd en in het compilatievenster weergegeven. De capaciteitsbalk geeft aan hoeveel schijfruimte is vereist door de DiscSpan-compilatie. Een infoveld aan de linkerzijde geeft aan hoeveel schijven zullen worden gebrand.

 

 

 

In Nero Burning ROM hebt u de optie om filters te definiëren voor individuele bestanden of mappen door de bestanden of mappen naar de compilatiegebieden te slepen terwijl u de rechtermuisknop ingedrukt houdt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te filteren op een specifiek type bestand (*.doc, *.xls, *.txt) of kunt u selecteren welk type bestand niet in het compilatiegebied moet worden opgenomen.

 

 

 

 

Het is heel eenvoudig bestanden te verbergen in compilaties van gegevens-cd’s/dvd’s voor extra beveiliging of vanwege beveiligingsredenen zodat ze niet op het normale display verschijnen. De bestanden gedragen zich op dezelfde manier als andere verborgen systeembestanden die standaard worden verborgen, maar gemakkelijk kunnen worden weergegeven. Om bestanden te verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het vereiste bestand, selecteert u de optie Eigenschappen en schakelt u vervolgens het selectievakje Verbergen in. 

 

 
7.
Indien nodig kunt u het schijftype wijzigen.
è
U hebt een gegevensschijf samengesteld en kunt die nu gaan branden. Als dat het geval is, wordt u tijdens het branden gevraagd een nieuwe schijf te plaatsen wanneer dat nodig is. U mag schakelen tussen de schijftypen (cd, dvd, Blu-ray-schijf) ongeacht het schijftype dat u hebt gekozen bij het begin. De bestanden worden dynamisch verdeeld over verschillende schijven.

Meerdere schijven maken met Nero DiscSpan