Met Nero DiscMerge kunt u gesplitste bestanden en mappen samenvoegen die op meerdere schijven werden gebrand met het compilatietype DiscSpan (UDF). De inhoud van de schijven wordt tijdens dit proces gekopieerd op de harde schijf. U kunt bepaalde bestanden uitsluiten van het kopieerproces of specifieke bestanden selecteren voor het herstellen.
Het hulpprogramma Nero DiscMerge werd door Nero Burning ROM gebrand op de laatste schijf van de set, de zogenaamde masterschijf. 

 

 

 

Onder Windows Vista en Windows 7 hebt u beheerdersrechten nodig om de bestanden op te slaan om mappen, zoals C:\Program files te beveiligen. Bij deze besturingssystemen kan daarom een bericht van het Gebruikersaccountbeheer verschijnen waarin wordt gevraagd naar de beheerdersrechten.

 

 
Ga als volgt te werk om de gegevens van DiscSpan-schijven te herstellen:
1.
Plaats de masterschijf, de laatst gebrande schijf, in een station.
à
Nero DiscMerge wordt automatisch gestart. De inhoud, d.w.z. de mapstructuur en bestanden, van de DiscSpan-schijvenset wordt weergegeven.

 

 

 

Als het programma niet automatisch start, selecteert u in Windows Verkenner het station waarin u de cd hebt geplaatst. U kunt Nero DiscMerge handmatig starten door te dubbelklikken op het bestand NeroDiscMerge.exe in de map $Nero$.

 

 
2.
Selecteer het kopieerdoel in het invoerveld Doelpad door op de knop Bladeren te klikken.
3.
Schakel het selectievakje in voor het bestand of de map die u wilt kopiëren. Als u in het vak links een map selecteert, worden in het vak rechts de bestanden in die map weergegeven.
4.
Klik op de knop Gegevens kopiëren.
à
Het venster Kopieerstatus wordt geopend.
à
Er wordt een berichtenvenster geopend waarin wordt gevraagd de eerste gebrande schijf te plaatsen.
5.
Verwijder de huidige schijf en stop de eerste gebrande schijf in het station.
à
Het berichtenvenster wordt gesloten en het kopieerproces wordt gestart. Gesplitste bestanden worden samengevoegd. Informatie over de huidige stap wordt weergegeven in het informatiegebied. Een voortgangsbalk geeft de voortgang aan. Wanneer de inhoud van deze schijf volledig wordt gekopieerd, wordt de schijf uitgeworpen. Het berichtenvenster wordt opnieuw geopend met de vraag naar de volgende schijf.
6.
Plaats elke schijf van de set in chronologische brandvolgorde.
à
Nadat het kopiëren en samenvoegen is voltooid, verschijnt het bericht ‘Samenvoegen schijf is voltooid’ in het informatiegebied. De knop Annuleren verandert naar Sluiten.
7.
Klik op de knop Sluiten.
à
Het venster Kopieerstatus wordt gesloten.
8.
Klik op de knop Sluiten.
à
Nero DiscMerge is gesloten.
è
U hebt de inhoud van meerdere DiscSpan-schijven op uw harde schijf gekopieerd.

Gegevens opnieuw samenvoegen en kopiëren met Nero DiscMerge