Op het tabblad Multisessie kunt u gegevensschijven maken met de multisessieoptie. Multisessieschijven kunnen in meerdere sessies worden gebrand, totdat u de maximumcapaciteit van de schijf hebt bereikt. Een sessie is een opzichzelfstaand gegevensgebied dat in één proces wordt gebrand en dat bestaat uit een lead-in (met de inhoudsopgave), een of meer tracks en een lead-out. Schijven zonder de multisessieoptie, bijvoorbeeld audio-cd’s, worden in één sessie gebrand.  
Als u in Nero Burning ROM een nieuwe multisessieschijf start, wordt in (indien mogelijk) ook de oorspronkelijke locatie van de bestanden opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt wanneer u doorgaat met de multisessieschijf.  
Als een multisessie-schijf wordt voortgezet, stelt Nero Burning ROM automatisch een kruisverwijzing in naar de geïmporteerde sessie, d.w.z. dat de inhoudsopgave van de geïmporteerde sessie naar de inhoudsopgave van de huidige sessie wordt gekopieerd. Aan het begin van de brandprocedure moet u bepalen welke sessie moet worden geïmporteerd. De bestanden in de vorige sessies blijven behouden en blijven ruimte innemen.
In dit geval controleert Nero Burning ROM automatisch of de juiste multisessieschijf is geplaatst voor de volgende sessie. Zo niet, dan wordt de schijf uitgeworpen.

 

 

 

Als u het selectievakje Schijf voltooien op het tabblad Branden uitschakelt, kunt u altijd extra sessies op de schijf branden. In dat geval is echter alleen de laatste sessie zichtbaar en hebt u alleen toegang tot de gegevens van de laatste sessie.

 

 

 

 

Multisessie-schijf
Multisessieschijven zijn bijzonder geschikt voor het maken van regelmatige back-ups van belangrijke bestanden. 

 

 
De volgende configuratieopties zijn beschikbaar op het tabblad Multisessie in het gebied Multisessie:
Keuzerondje
Beginnen met multisessie-schijf

Hiermee brandt u de geselecteerde compilatie in één sessie naar de schijf. 
Als de schijf al sessies bevat, kunt u ook deze optie selecteren. Er worden nu geen sessies geïmporteerd en geen kruisverwijzingen ingesteld. Alleen de laatste sessie is dan echter zichtbaar en u hebt alleen toegang tot de gegevens uit de laatste sessie.

Keuzerondje
Doorgaan met multisessieschijf

Als u deze optie selecteert, brandt u een extra sessie naar een multisessieschijf die al ten minste één sessie bevat. Tijdens het proces worden kruisverwijzingen naar de geïmporteerde sessie ingesteld. 

Keuzerondje
Geen multisessie

Als u deze optie selecteert, maakt u een schijf zonder multisessie.
Maar zelfs een schijf zonder een multisessie kan verder worden gebruikt zolang deze niet is gefixeerd. Er worden nu geen sessies geïmporteerd en geen kruisverwijzingen ingesteld. Alleen de laatste sessie is dan echter zichtbaar en u hebt alleen toegang tot de gegevens uit de laatste sessie.

 

Multisessie-instellingen