Het tabblad ISO biedt opties voor het configureren van het ISO-bestandssysteem. 
ISO 9660 is een systeemonafhankelijke standaard. Deze standaard kan worden gelezen onder alle besturingssystemen. De volgende opties zijn van toepassing:
 
 
 
§
U kunt voor de bestandsnaam acht tekens plus 3 voor de bestandsextensie (niveau 2) of 31 tekens (niveau 2) voor de bestandsnaam inclusief de bestandsextensie gebruiken.
§
U kunt voor de naam van de map acht tekens gebruiken.
§
Een map kan uit maximaal acht niveaus bestaan (inclusief de hoofdmap).
§
U kunt de tekens A-Z, de cijfers 0-9 en het onderstrepingsteken (_) gebruiken.
Op het tabblad ISO in het gebied Restricties verminderen, kunnen de restricties die door het geselecteerde bestandssysteem zijn opgelegd, worden verminderd. U kunt bijvoorbeeld een hoger niveau voor het pad toestaan of meer dan 64 tekens voor de Joliet-naam. 

 

 

 

Als de schijf op alle besturingssystemen moet kunnen worden gelezen, selecteert u ISO 9660 als bestandssysteem en schakelt u alle selectievakjes in het gebied Restricties verminderen uit.

 

 

 

 

Als de schijf niet op alle besturingssystemen kan worden gelezen, verschijnt een adviesbericht op het tabblad ISO in het gebied Informatie.

 

 

 

 

Als de schijf hoofdzakelijk op computer met Microsoft Windows moet worden gebruikt en u kleine letters en/of tekens uit vreemde talen voor de bestandsnamen wilt gebruiken, selecteert u ISO 9660 + Joliet als het bestandssysteem.

 

 
De volgende configuratieopties zijn beschikbaar op het tabblad ISO in de gebieden Gegevens en Bestand:
Vervolgkeuzelijst
Gegevensmodus

Hiermee selecteert u de modus voor de gegevens. Modus 1 en Modus 2/XA zijn beschikbaar. Nieuwere stations kunnen probleemloos cd’s in Modus 1 en Modus 2/XA lezen.
Sommige oudere stations zijn echter niet in staat schijven in modus 1 te lezen. Als de schijf absoluut door oudere stations moet kunnen worden gelezen, moet u de indeling Modus2/XA selecteren. 

Vervolgkeuzelijst
Bestandssysteem

Hiermee selecteert u het gewenste bestandssysteem voor de gegevens.
Alleen ISO 9660: alleen de ISO-indeling wordt gebruikt.
ISO 9660 + Joliet: de ISO-indeling wordt gebruikt en is verbeterd door de Joliet-standaard.
ISO 9660:1999: de laatste update van de ISO-indeling wordt gebruikt. Hiermee is onder meer het gebruik van 207 tekens en een diepere mapbreedte mogelijk. 

Vervolgkeuzelijst
Lengte bestandsnaam

Hier geeft u de toegestane lengte van de bestandsnaam op. De opties Niveau 1 en Niveau 2 zijn beschikbaar. Bij niveau 1 mag de bestandsnaam acht tekens lang zijn en de extensie (bijvoorbeeld *.doc) drie tekens. Bij niveau 2 mag de bestandsnaam 31 tekens lang zijn.

Vervolgkeuzelijst
Tekenset

Definieert de tekenset die wordt gebruikt voor ISO-namen. 

 
Joliet
Joliet is een extensie van de ISO-9660-standaard voor bestandsnamen. Joliet is ontworpen door Microsoft om meer tekens voor te stellen. De bestandsnaam kan maximaal 64 tekens lang zijn en de letters A-Z, a-z, umlauts, evenals Chinese, Japanse en Koreaanse tekens bevatten.

ISO-instellingen