Met Nero Burning ROM kunt u diverse soorten bestanden en mappen verzamelen en branden. Als er een Blu-ray-recorder op uw computer is geïnstalleerd, kunt u zowel gegevens-cd’s, gegevens-dvd’s als Blu-ray-gegevensschijven branden. Als u een cd-recorder gebruikt, kunt u alleen gegevens-cd’s branden. De procedure is identiek voor alle gegevenscompilatiemethoden.  

 

 
 
U kunt Image-brander ook gebruiken om een image te maken van een schijftype dat niet door de aangesloten recorder wordt ondersteund. U kunt bijvoorbeeld een dvd-image maken zonder dat u een dvd-recorder hebt geïnstalleerd. De image kan vervolgens op elk ogenblik naar een schijf worden geschreven. 
 
 
Volg onderstaande stappen om een gegevensschijf te maken:
1.
Selecteer het gewenste schijfformaat (cd, dvd, Blu-ray) in het vervolgkeuzemenu van het venster Nieuwe compilatie. (Als het venster Nieuwe compilatie niet wordt geopend, kan het worden geopend door in het hoofdvenster op de knop Nieuw te klikken.
à
De keuzelijst toont de compilatietypes die kunnen worden gebrand.

 

 
 
U kunt op elk ogenblik een geschikt schijfformaat selecteren in het hoofvenster zonder dat u informatie verliest. Dit moet echter technisch mogelijk zijn – zo moet u bijvoorbeeld een audio-cd kunnen branden op een cd. Het is echter mogelijk om bijvoorbeeld te starten met een gegevens-cd en daarna over te stappen naar een gegevens-dvd. De mogelijkheid om het schijftype te wijzigen is nuttig wanneer u een compilatie start zonder dat u weet hoeveel ruimte nodig is voor de bestanden.
 
 
2.
Selecteer het gewenste type compilatie voor een gegevensschijf in de keuzelijst (Cd/dvd-rom/Blu-ray-schijf (ISO), Cd/dvd-rom/Blu-ray-schijf(UDF) of Cd/dvd-rom/ Blu-ray-schijf(UDF/ISO).
à
De tabbladen met de configuratieopties die geldig zijn voor deze compilatie, worden weergegeven.
3.
Stel op de tabbladen de gewenste opties in.
4.
Klik op de knop Nieuw.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt gesloten en het selectiescherm wordt weergegeven.
5.
Selecteer in het browsergebied de bestanden en mappen die u wilt branden.
6.
Sleep de gewenste bestanden en mappen naar het compilatiegebied aan de linkerzijde.
à
De bestanden worden aan de compilatie toegevoegd en in het compilatievenster weergegeven. De capaciteitsbalk geeft aan hoeveel schijfruimte is vereist.

 

 
 
In Nero Burning ROM hebt u de optie om filters te definiëren voor individuele bestanden of mappen door de bestanden of mappen naar de compilatiegebieden te slepen terwijl u de rechtermuisknop ingedrukt houdt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te filteren op een specifiek type bestand (*.doc, *.xls, *.txt) of kunt u selecteren welk type bestand niet in het compilatiegebied moet worden opgenomen.
 

 

 
 
Het is heel eenvoudig bestanden te verbergen in compilaties van gegevens-cd’s/dvd’s voor extra beveiliging of vanwege beveiligingsredenen zodat ze niet op het normale display verschijnen. De bestanden gedragen zich op dezelfde manier als andere verborgen systeembestanden die standaard worden verborgen, maar gemakkelijk kunnen worden weergegeven. Om bestanden te verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het vereiste bestand, selecteert u de optie Eigenschappen en schakelt u vervolgens het selectievakje Verbergen in. 
 

 

 
 
Nero Burning ROM ondersteunt de virtuele zoekmappen in Windows Vista. De zoekfunctie wordt ingeschakeld door deze naar het compilatiegebied te slepen. Als u de bestanden uit de zoekmap wilt selecteren, moet u de map openen en de bestanden naar de compilatie slepen.
 
 
7.
Herhaal bovenstaande stappen voor alle bestanden die u wilt toevoegen.
è
U hebt een gegevensschijf samengesteld en kunt die nu gaan branden.
Zie ook:
Selectiescherm

Gegevensschijf samenstellen