SecurDisc is een technologie die is ontwikkeld door Nero en HLDS voor het maken van schijven met speciale beveiligingseigenschappen. SecurDisc verwijst zowel naar een softwaretechnologie als naar een speciale hardwaretechnologie.
Schijven die worden gemaakt met Nero Burning ROM en het SecurDisc-compilatietype bevatten gegevensintegriteit en reconstructiemogelijkheden. Extra SecurDisc-functies omvatten de mogelijkheid om de gegevens op uw SecurDisc-schijf te beveiligen tegen onbevoegde toegang door middel van een wachtwoord om de schijf digitaal te ondertekenen en de gegevensredundantie te configureren. In combinatie met een door SecurDisc ondersteund station (bijv. van HLDS/LG), kunnen PDF-bestanden extra kopieerbeveiliging krijgen wanneer op een dvd wordt gebrand. 
Om de inhoud van een SecurDisc-schijf weer te geven of te openen, hebt u Nero SecurDisc Viewer nodig, een speciale toepassing die gratis kan worden gedownload van www.securdisc.net. Nero SecurDisc Viewer wordt ook automatisch op de SecurDisc-schijf gebrand. Schijven kunnen ook worden gelezen vanaf elk station met InCD of InCD Reader, die beide beschikbaar zijn op www.nero.com.

 

 

 

Meer informatie over de SecurDisc-technologie vindt u op www.securdisc.net.

 

 
Ga als volgt te werk om een SecurDisc-schijf te compileren:
1.
Selecteer het gewenste schijfformaat (cd, dvd, Blu-ray) in het vervolgkeuzemenu van het venster Nieuwe compilatie. (Als het venster Nieuwe compilatie niet wordt geopend, kan het worden geopend door in het hoofdvenster op de knop Nieuw te klikken.
à
De keuzelijst toont de compilatietypes die kunnen worden gebrand.
2.
Selecteer het gewenste compilatietype voor een SecurDisc in de selectielijst.
à
De tabbladen met de configuratieopties die geldig zijn voor deze compilatie, worden weergegeven.
3.
Als u de wachtwoordbeveiliging voor alle bestanden wilt inschakelen: 
1.
Schakel het selectievakje Wachtwoordbeveiliging in op het tabblad SecurDisc.
à
Het venster SecurDisc – Gegevens beveiligen wordt geopend.
Nero Burning ROM  Een SecurDisc schijf compileren
2.
Voer in het invoervak Wachtwoord het vereiste wachtwoord in en klik vervolgens op OK.

 

 

 

Wanneer dit van toepassing is, biedt een wizard suggesties in een extra dialoogvenster Tips wanneer het wachtwoord wordt ingevoerd en geselecteerd. De wizard schat het beveiligingsniveau, d.w.z. de kwaliteit van het wachtwoord, tijdens de invoer.

 

 
4.
Als u de schijf wilt ondertekenen met een digitale handtekening: 
1.
Schakel het selectievakje Digitale handtekening op het tabblad SecurDisc in.
à
Het dialoogvenster SecurDisc – Digitale handtekening wordt geopend.
Nero Burning ROM  Een SecurDisc schijf compileren
2.
Als u al een digitale sleutel hebt gemaakt, klikt u op de knop Bladeren en selecteert u de sleutel.
3.
Als u een digitale sleutel wilt maken, klikt u op de knop Start.
à
Het venster SecurDisc – Digitale sleutel maken wordt geopend.
4.
Lees de instructies en klik op de knop Volgende.
à
Het venster voor het maken van de SecurDisc-sleutel wordt geopend.
5.
Verplaats de muis naar een willekeurige positie totdat de sleutel is gemaakt.
à
U kunt de status van het creatieproces volgen via de voortgangsbalk. Zodra dit proces is voltooid, wordt de knop Volgende ingeschakeld.
6.
Klik op de knop Volgende.
à
Het venster SecurDisc – Sleutel is aangemaakt verschijnt.
7.
Voer een bestandsnaam in voor de sleutel die u hebt gemaakt en klik op de knop Voltooien.
à
Het venster SecurDisc – Digitale handtekening wordt opnieuw geopend en de geselecteerde sleutel wordt in het vervolgkeuzemenu weergegeven.
8.
Klik op de knop OK.
à
Er wordt een venster geopend met de melding dat de schijf digitaal is ondertekend met de geselecteerde sleutel.
9.
Klik op de knop OK.

 

 

 

U kunt de relevante openbare sleutel doorgeven aan geadresseerden zodat deze de handtekening kunnen verifiëren.

 

 

 

 

Station met SecurDisc-ondersteuning en dvd om de PDF tegen kopiëren te beveiligen.
Met een door SecurDisc ondersteund station (bijv. van HLDS/LG), kunt u PDF-bestanden tegen kopiëren beveiligen wanneer u een SecurDisc-dvd compileert. Zorg dat u het SecurDisc-station in het vervolgkeuzemenu van de recorder hebt geselecteerd.
Schakel het selectievakje Kopieerbeveiliging in om alle PDF-bestanden tegen kopiëren te beveiligen. Om het dupliceren van de gegevens toe te staan na het invoeren van een wachtwoord, schakelt u het selectievakje Wachtwoord gebruiken om kopieerbeveiliging uit te schakelen in en voert u het gewenste wachtwoord in het venster dat wordt geopend in. 

 

 
5.
U kunt als volgt de brandsnelheid verhogen door gegevensredundantie te beperken of te configureren:
1.
Schakel het selectievakje Limiet gegevensredundantie op het tabblad SecurDisc in.  
à
Het veld Aantal redundanties wordt ingeschakeld.
2.
Selecteer het gewenste redundantieniveau.

 

 

 

Als het selectievakje Limiteer gegevensredundantie is ingeschakeld, wordt de schijf volledig gevuld met kopieën van de gekozen gegevens en checksums. In een display in het compliatievenster wordt het huidige redundantieniveau weergegeven.

 

 

 

 

Een redundantieniveau van 1,3 betekent geen redundantie en een redundantieniveau van 9 betekent een uitstekende redundantie.
Wij bevelen een redundantieniveau van minstens 2,5 aan.

 

 
6.
Klik op de knop Nieuw.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt gesloten en het selectiescherm wordt weergegeven.
7.
Selecteer in het browsergebied de bestanden en mappen die u wilt branden.
8.
Sleep de gewenste bestanden en mappen naar het compilatiegebied aan de linkerzijde.
à
De bestanden worden aan de compilatie toegevoegd en in het compilatievenster weergegeven. De capaciteitsbalk geeft aan hoeveel schijfruimte is vereist.

 

 

 

U kunt de wachtwoorbeveiliging selectief inschakelen voor individuele bestanden door het gewenste bestand in het compilatiescherm te markeren en op de knop Beveiligen.

 

 
9.
Herhaal bovenstaande stappen voor alle bestanden die u wilt toevoegen.
è
U hebt een SecurDisc-schijf gecompileerd met instellingen volgens uw vereisten en kunt de schijf nu branden.
Zie ook:
Over Nero SecurDisc Viewer

Een SecurDisc-schijf compileren