Met Nero Burning ROM kunt u de track van een gegevensschijf als imagebestand opslaan. Het afbeeldingsbestand kan op een later tijdstip op een beschrijfbare schijf worden gebrand. Een kopie van de originele gegevensschijf is het resultaat.  
Voer de volgende stappen uit als u de gegevensschijf als een imagebestand wilt opslaan:
1.
Plaats een gegevensschijf in een station.
2.
Klik op het menu Extra’s > Gegevenstracks opslaan.
à
Het venster Track selecteren wordt geopend. De tracklijst geeft de sessies en datatracks weer die op de schijf worden gevonden. Door technische problemen kan alleen de eerste datatrack van de eerste sessie worden opgeslagen.
3.
Selecteer de eerste datatrack.
4.
Klik op de knop Track opslaan.
à
Het venster Opslaan als wordt geopend.
5.
Selecteer een bestandsnaam en een opslaglocatie.
6.
Selecteer de gewenste uitvoerindeling (ISO of NRG) voor het item in het vervolgkeuzemenu Opslaan als. 
7.
Klik op de knop Start.
à
Het venster Voortgang verschijnt, waarin tijdens het opslaan de voortgang wordt weergegeven. Zodra het bestand is opgeslagen, wordt het venster automatisch gesloten.
è
U hebt een imagebestand gemaakt van een gegevensschijf. U kunt het imagebestand nu naar een schijf branden.

Datatracks opslaan