Veel cd-spelers kunnen geen herbeschrijfbare cd’s (cd-rw) lezen. Gebruik daarom een gewone cd-rom als u een audio-cd wilt branden. 

 

 
Ga als volgt te werk om het brandproces te starten:
1.
Selecteer een recorder in het vervolgkeuzemenu op het hoofdvenster.
2.
Plaats een geschikte lege schijf.
3.
Indien dat technisch mogelijk is, kunt u het schijftype wijzigen in het vervolgkeuzemenu.

 

 

 

U kunt op elk ogenblik een geschikt schijfformaat selecteren in het hoofvenster zonder dat u informatie verliest. Dit moet echter technisch mogelijk zijn – zo moet u bijvoorbeeld een audio-cd kunnen branden op een cd. Het is echter mogelijk om bijvoorbeeld te starten met een gegevens-cd en daarna over te stappen naar een gegevens-dvd. De mogelijkheid om het schijftype te wijzigen is nuttig wanneer u een compilatie start zonder dat u weet hoeveel ruimte nodig is voor de bestanden.

 

 
4.
Als u de opties betreffende dit compilatietype wilt controleren of selecteren:
1.
Klik in het hoofdvenster op de knop Branden.
à
Het venster Compilatie branden wordt geopend en het tabblad Branden is geselecteerd.
2.
Selecteer de gewenste opties op de afzonderlijke tabbladen.
3.
Klik op de knop Branden.
5.
Als u onmiddellijk wilt starten, klikt u in het bovenste deel van het hoofdvenster op de knop Nu branden.
à
Het branden wordt gestart. Op het scherm wordt in een voortgangsbalk de voortgang van het brandproces aangegeven.
6.
Als u de pc wilt uitschakelen wanneer u klaar bent (alleen wanneer dit technisch mogelijk is), schakelt u het selectievakje De computer na het branden uitschakelen in.
7.
Als u de geschreven gegevens wilt controleren nadat het branden is voltooid, schakelt u het selectievakje Geschreven gegevens controleren in.
à
Wanneer het branden is voltooid, verschijnt een berichtenvenster.
8.
Als u de extra opties met het gebeurtenislogboek wilt weergeven, klikt u op de knop Details.
9.
Als u nog een brandproces wilt starten met dezelfde compilatie, klikt u op de knop Opnieuw branden.
10.
Klik op de knop OK.
è
Het brandproces is voltooid. U kunt nu de gebrande schijf verwijderen uit de brander.

Het brandproces starten