Het tabblad Branden in het venster Compilatie branden biedt opties voor het brandproces. De opties die worden ingeschakeld, zijn afhankelijk van de gekozen compilatie.
De volgende selectievakjes zijn beschikbaar in het gebied Actie:
Selectievakje
Maximale snelheid vaststellen

Met deze optie wordt gecontroleerd hoe snel er toegang tot de gegevens kan worden verkregen en de schrijfsnelheid wordt daarop afgestemd als dat nodig is. Hiermee worden buffer-underrruns voorkomen.
Voor recorders met bescherming tegen buffer underruns is het niet nodig een snelheidstest uit te voeren.
Niet beschikbaar als u opslaat met Nero Image Recorder.

Selectievakje
Simulatie

Hiermee simuleert u het brandproces. Tijdens de simulatie worden alle stappen uitgevoerd die ook tijdens het branden worden uitgevoerd, met uitzondering van het branden zelf. Met een test wordt vastgesteld of er een constante stroom gegevens is. 

Selectievakje
schrijven

Hiermee activeert u de knop Branden.

Selectievakje
Schijf voltooien

Hiermee voltooit u de schijf, zodat u geen gegevens meer naar de schijf kunt schrijven. Of het voltooien van een schijf noodzakelijk is, hangt af van de schijfindeling. 
In Nero Burning ROM wordt het selectievakje voor de relevante schijfindeling automatisch ingeschakeld.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Schrijven.

 

Vervolgkeuzelijst
Schrijfsnelheid

Hiermee selecteert u de snelheid waarmee de cd wordt gebrand.

Vervolgkeuzelijst
Schrijfmethode

Hiermee selecteert u de methode die wordt gebruikt om de schijf te branden. De volgende methoden zijn beschikbaar. 
Track-at-once: met deze optie wordt elk audiobestand (track) afzonderlijk op de schijf gebrand. De laser wordt na elk audiobestand telkens uit- en ingeschakeld.
Disc/Session-at-once: brandt elke sessie van een multisessieschijf afzonderlijk op de schijf. 
Disc-at-once/96hiermee wordt de gehele schijf in één keer gebrand, zonder dat de laser tussen afzonderlijke audiobestanden wordt uitgeschakeld. 

Invoerveld
Aantal kopieën

Hiermee geeft u aan hoeveel schijven u wilt branden. De standaardinstelling is één schijf.

Selectievakje
Bescherming tegen buffer-underrun

Deze optie biedt bescherming tegen buffer-underrun.
Dit selectievakje is alleen beschikbaar als de geselecteerde brander een methode voor de bescherming tegen buffer-underrun ondersteunt. 

Selectievakje
Meerdere recorders gebruiken

Wanneer u op de knop Branden klikt, wordt er een venster weergegeven waarin u de gewenste branders kunt selecteren. Het brandproces wordt vervolgens gelijktijdig op de geselecteerde branders uitgevoerd.

 

 

 

De snelheidstest en de simulatie zijn niet vereist voor branders met een functie voor de bescherming tegen buffer-underruns. De huidige recorders beschikken meestal over deze functie.

 

 

 

 

Audio-cd’s moeten altijd worden gebrand met de disc-at-once-methode. Deze optie is standaard geselecteerd.

 

Disc-At-Once
Disc-At-Once is een methode waarbij de laser in de recorder in één sessie, onafgebroken brandt, zonder dat deze tussen de tracks uit- en weer ingeschakeld wordt. Deze methode is vooral geschikt voor het opnemen van audio-cd’s die u thuis of in de auto wilt afspelen.

Disc-At-Once
Disc-At-Once is een methode waarbij de laser in de recorder in één sessie, onafgebroken brandt, zonder dat deze tussen de tracks uit- en weer ingeschakeld wordt. Deze methode is vooral geschikt voor het opnemen van audio-cd’s die u thuis of in de auto wilt afspelen.

Brandinstellingen