Met Nero Burning ROM en de image-brander kunt u schijfimages maken vanaf elke compilatie. De NRG-indeling van imagebestanden kan altijd worden geselecteerd, terwijl de ISO-indeling alleen vanaf bepaalde compilatietypes kan worden geselecteerd. Nero Burning ROM schakelt alleen de mogelijke imagebestandsindelingen in.
De NRG-indeling voor imagebestanden werd ontwikkeld door Nero. In tegenstelling tot ISO, kan NRG worden gemaakt vanaf elke schijf en elk compilatietype. Dit betekent dat zelfs audio-cd’s of multisessieschijven kunnen worden opgeslagen als een NRG-imagebestand.
Ga als volgt te werk als u een imagebestand wilt maken:   
1.
Klik op de knop Nieuw. 
2.
Maak een nieuwe compilatie.

 

 

 

Met Nero Burning ROM kunt u ook imagebestanden maken voor schijftypen die niet door de geïnstalleerde brander kunnen worden gebrand. U kunt deze functie inschakelen door via het menu Bestand > Opties > Expertfuncties het selectievakje Alle ondersteunde recorderindelingen voor de imagerecorder in te schakelen. In de vervolgkeuzelijst in het venster Compilatie zijn nu alle ondersteunde schijftypen beschikbaar.

 

 
3.
Selecteer de bestanden die u wilt branden.
4.
Als u meerdere recorders hebt geïnstalleerd, selecteert u Nero Image Recorder in de vervolgkeuzelijst.
5.
Klik op de knop Branden.
à
Het venster Compilatie branden wordt geopend en het tabblad Branden is geselecteerd.
6.
Klik op de knop Branden.
à
Het venster Imagebestand opslaan wordt geopend.
7.
Geef een bestandsnaam op, selecteer de locatie waar u het imagebestand wilt opslaan en klik op de knop Opslaan.
à
Het imagebestand wordt gemaakt en opgeslagen op de geselecteerde locatie. Tijdens het maken van het bestand wordt op het scherm in een voortgangsbalk de voortgang aangegeven. Nadat het bestand is gemaakt, wordt een berichtenvenster geopend.
8.
Klik op de knop OK.
è
Het berichtenvenster wordt gesloten en u hebt het imagebestand gemaakt .
Zie ook:
Expertfuncties
Image
Een image verwijst naar een afzonderlijk bestand op de harde schijf dat het beeld van een complete schijf bevat. Een schijfimage kan worden gebruikt om op een later tijdstip exacte kopieën te maken op een medium als er problemen optreden tijdens het schrijfproces of als er geen recorder op de pc is aangesloten. De image vereist evenveel vrije ruimte op de harde schijf als de inhoud van de originele schijf.

Branden met Image Recorder – een imagebestand maken