Op het tabblad Indices, Begrenzingen, Splitsen kunt u indices instellen en verwijderen en audiobestanden in twee of meer kortere audiobestanden splitsen. Het tabblad bestaat uit de gebieden Oscilloscoop en Posities. 
De audiobestanden worden grafisch weergegeven in het gebied Oscilloscoop. In het gebied Posities zijn de volgende configuratieopties beschikbaar:
Keuzelijsten
Begin/Einde

Geeft de start- en eindpositie van het audiobestand op de cd aan.

Knop
Nieuwe index

Met deze knop plaatst u een nieuwe indexpositie op de geselecteerde positie. Een cd-speler herkent deze positie als de plaats waar een nieuw nummer begint en kan daar direct naartoe springen. Deze functie wordt echter niet door alle cd-spelers ondersteund.

Knop
Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Einde track instellen.
U kunt de exacte positie van een splitsing invoeren.

Knop
Verwijderen

Hiermee verwijdert u het geselecteerde indexpunt.

Knop
Splitsen

Hiermee splitst u het audiobestand op de aangegeven positie.

Knop
Afspelen

Hiermee speelt u het audiobestand af vanaf de gemarkeerde positie.
Tijdens het afspelen wordt de knop Stop weergegeven.

Knop
Stoppen met afspelen

Hiermee stopt u het afspelen van het audiobestand.
Als u het afspelen stopt, wordt de knop Afspelen opnieuw weergegeven.

Knop
Splitsen bij indexposities

Hiermee splitst u het audiobestand op de ingestelde indexposities.

Knop
Inzoomen

Hiermee vergroot u de grafische weergave van het audiobestand.

Knop
Uitzoomen

Hiermee verkleint u de grafische weergave van het audiobestand.

Knop
Volledige weergave

Hiermee kunt u de grafische weergave van het gehele audiobestand bekijken.

 

Het tabblad Indices, Begrenzingen, Splitsen