Met Nero Burning ROM kunt u een audio-cd maken met muziekbestanden. Vervolgens kunt u de cd in alle normale cd-spelers afspelen. Bij het samenstellen van een audio-cd worden bronbestanden met verschillende audio-indelingen automatisch naar de audio-cd-indeling geconverteerd voordat het branden plaatsvindt..   

 

 

 

Sommige cd-spelers kunnen geen cd-rw-schijven afspelen. Gebruik daarom cd-r-schijven om audio-cd’s te branden.

 

Cd-r
Compact Disc-Recordable is een technologie voor niet-herschrijfbare media. De norm van Orange Book definieert de opslag van audiogegevens en andere gegevens die door een computer kunnen worden gelezen.

 
Ga als volgt te werk als u een audio-cd wilt maken:
1.
Selecteer de optie Cd in het venster Nieuwe compilatie. (Als het venster Nieuwe compilatie niet wordt geopend, kan het worden geopend door in het hoofdvenster op de knop Nieuw te klikken.)
2.
Selecteer het compilatietype Audio-cd in de keuzelijst.
à
De tabbladen met de configuratieopties die geldig zijn voor deze compilatie, worden weergegeven.
3.
Stel de gewenste opties in op de tabbladen.

 

 

 

Audio-cd’s moeten altijd worden gebrand met de disc-at-once-methode. Deze optie is standaard geselecteerd.

 

Disc-At-Once
Disc-At-Once is een methode waarbij de laser in de recorder in één sessie, onafgebroken brandt, zonder dat deze tussen de tracks uit- en weer ingeschakeld wordt. Deze methode is vooral geschikt voor het opnemen van audio-cd’s die u thuis of in de auto wilt afspelen.

 
4.
Klik op de knop Nieuw.
à
Het venster Nieuwe compilatie wordt gesloten en het selectiescherm wordt weergegeven.
5.
Selecteer in het browsergebied aan de rechterzijde de audiobestanden die u wilt branden. Het audiobestand kan afkomstig zijn van de vaste schijf of van een audio-cd.

 

 

 

U kunt ook een M3U-afspeellijst als bron selecteren.

 

 
6.
Sleep de gewenste audiobestanden naar het compilatiegebied aan de linkerzijde.
à
De bestanden worden aan de compilatie toegevoegd en in het compilatievenster weergegeven. De capaciteitsbalk geeft aan hoeveel schijfruimte is vereist.
7.
Herhaal de voorgaande stap voor alle audiobestanden die u wilt toevoegen.
8.
Pas de eigenschappen van het audiobestand naar wens aan.
è
U hebt een audio-cd samengesteld en kunt de compilatie nu gaan branden.
Zie ook:
Selectiescherm
Mp3
Het audioformaat MPEG-1 Audio Layer 3 wordt gebruikt om de grootte van de audiobestanden te verkleinen tot een fractie van hun originele grootte (factor 1:10) met weinig kwaliteitsverlies. U kunt ongeveer 1 MB per minuut veronderstellen ten opzichte van 10 MB voor de originele bestanden. Deze waarde en de kwaliteit kunnen verschillen afhankelijk van de complexiteit van het audiosignaal. De bitsnelheid die wordt gebruikt, kan worden gebruikt als een maatstaf voor de kwaliteit. Hoe hog
er de bitsnelheid, des te beter de kwaliteit, maar ook des te meer geheugen is vereist.

Cd-r
Compact Disc-Recordable is een technologie voor niet-herschrijfbare media. De norm van Orange Book definieert de opslag van audiogegevens en andere gegevens die door een computer kunnen worden gelezen.

Disc-At-Once
Disc-At-Once is een methode waarbij de laser in de recorder in één sessie, onafgebroken brandt, zonder dat deze tussen de tracks uit- en weer ingeschakeld wordt. Deze methode is vooral geschikt voor het opnemen van audio-cd’s die u thuis of in de auto wilt afspelen.

Een audio-cd samenstellen