Het tabblad Cd-extra biedt configuratieopties voor albums.  
De volgende informatie is beschikbaar in het gebied Info:
Weergavevensters

Hier wordt informatie over de compilatie weergegeven.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Album:
Invoerveld
Identificatie album

Hier kunt u een naam voor het album opgeven. Dit is met name handig als er meerdere cd’s in het album worden opgenomen.

Invoerveld
Aantal volumes op album

Hier kunt u opgeven hoeveel schijven de compilatie moet bevatten.

Invoerveld
Volgordenummer album

Hier kunt u het albumnummer van de huidige schijf opgeven.

Knop
Afbeeldingen

Hiermee opent u het venster Cd-extra-afbeeldingen, waarin u de afbeeldingen voor de voor- en achterzijde van de cd kunt selecteren en de afbeeldingsindeling kunt opgeven.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Localisatie:
Weergavevenster
Talen

Hier worden de beschikbare talen weergegeven. Wanneer u een taal selecteert, kunt u de titel voor het album toevoegen in het tekstvak Titel album. Voor elke taal kunt u een andere titel opgeven.

Knop
Toevoegen

Hiermee opent u het venster Nieuwe taal waarin u een nieuwe taal kunt selecteren in een lijst met landen.

Knop
Verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde taal.

Invoerveld
Titel album

Hiermee voegt u een albumtitel toe aan de geselecteerde taal in de keuzelijst Talen.

 

Cd-extra-instellingen