In het venster Bestanden coderen selecteert u de bestanden die u wilt coderen en geeft u de eigenschappen voor de uitvoer op. U kunt het venster openen via het menu Extra’s > Bestanden coderen. Het venster bestaat uit een selectiegebied en het gebied Eigenschappen.   
De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het selectiegebied:
Lijst
Te coderen bestanden

Geeft de geselecteerde bestanden weer.

Selectievakje
Volledig pad weergeven

Hiermee geeft u voor de bestanden in de lijst Bestanden die moeten worden gecodeerd de volledige bron- en doelpaden weer.

Knop
Toevoegen

Hiermee opent u het browservenster waarin u de bestanden kunt selecteren die u wilt toevoegen aan de lijst met bestanden die moeten worden gecodeerd.

Knop
Verwijderen

Hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.

Knop
Alles verwijderen

Hiermee verwijdert u alle bestanden uit de lijst Bestanden die moeten worden gecodeerd.

Knop
Herstelstatus

Hiermee stelt u de status van het geselecteerde bestand in op te doen.

Knop
Ga

Hiermee start u het coderen.

Knop
Sluiten

Hiermee sluit u het venster.

De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het gebied Eigenschappen:
Vervolgkeuzelijst
Indeling uitvoerbestand

Hiermee selecteert u de uitvoerindeling voor het geselecteerde audiobestand.

Knop
Instellingen

Hiermee opent u een venster waarin u opties kunt instellen voor het uitvoerbestand, zoals bitsnelheid en frequentie.

Weergavevenster
Doelmap

Hiermee geeft u de opslaglocatie van het uitvoerbestand of de uitvoerbestanden weer.

Knop
Bladeren

Hiermee opent u een browservenster waarin u een opslaglocatie kunt selecteren.

Weergavevenster
Info bronbestand

Hiermee geeft u informatie weer over het geselecteerde audiobestand.

 

Het venster Bestanden coderen