Op het tabblad Bron worden de audiobestanden op de audio-cd weergegeven. De functies van de besturingsknoppen komen overeen met de knoppen die u al kent van cd-spelers.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Vervolgkeuzelijst
Bronstation

Hiermee kunt u het station selecteren waarin de audio-cd is geplaatst.

Keuzelijst Titel

Hierin worden de tracks op de audio-cd weergegeven. U kunt individuele tracks selecteren voor het kopiëren door het respectieve selectievakje in te schakelen.  

Knop
Vernieuwen

Deze optie verzendt een nieuwe aanvraag naar de Gracenote Media Database en vult de metagegevens van de audio-cd in, zoals de artiest, de titelnaam en het genre als er een overeenkomstig gegeven in de database aanwezig is. 

Knop
Bewerken

Hiermee wordt het venster Metagegevens bewerken geopend. Hier kunt u de metagegevens van audio-cd’s die door Gracenote zijn verzonden, bewerken. U kunt de metagegevens invoeren als er geen gegeven voor uw audio-cd aanwezig is in de Gracenote Media Database. Deze metagegevens worden verzonden naar Gracenote en toegevoegd aan de Gracenote Media Database.

Invoervelden
Album/Artiest/Jaar

Deze optie toont of bepaalt metagegevens voor het album, de artiest en het jaar.

Vervolgkeuzelijst
Genre

Deze lijst toont of bepaalt het genre.

Hoesgebied

Hiermee kunt u de albumhoes weergeven, d.w.z. de omslag van de audio-cd.

Knop
Hoes laden

Hiermee kunt u een alternatieve hoes vanaf uw harde schijf laden.

 

Tabblad Bron