V okně Kódovat soubory lze vybrat zvukové soubory pro kódování a definovat vlastnosti výstupu. Okno můžete otevřít prostřednictvím nabídky Doplňky > Kódovat soubory. Okno je tvořeno výběrovou oblastí a oblastí Vlastnosti.   
V panelu výběru jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Seznam
Soubory k zakódování

Zobrazí vybrané soubory.

Zaškrtávací políčko
Zobrazit úplné cesty

Zobrazí úplné cesty ke zdrojovým a cílovým souborům v seznamu Soubory k zakódování.

Tlačítko
Přidat

Otevře okno prohlížeče, kde lze vybrat soubor a přidat jej do seznamu souborů, které se mají kódovat.

Tlačítko
Odstranit

Odstraní vybraný soubor.

Tlačítko
Odebrat vše

Odstraní všechny soubory ze seznamu Soubory k zakódování.

Tlačítko
Vynulovat stav

Vynuluje stav vybraného souboru na stav ke zpracování.

Tlačítko
Spustit

Spustí proces kódování.

Tlačítko
Zavřít

Zavírá okno.

V oblasti Vlastnosti jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Rozbalovací nabídka
Výstupní formát souboru

Vybírá zvukový formát výstupu pro vybraný zvukový soubor.

Tlačítko
Nastavení

Otevírá okno, kde lze určit nastavení výstupního zvukového souboru, jako je datový tok a vzorkovací frekvence.

Panel zobrazení
Cílová složka

Zobrazí umístění pro uložení výstupního souboru nebo souborů.

Tlačítko
Procházet

Otevře okno prohlížeče, kde lze vybrat umístění pro uložení.

Panel zobrazení
Informace o zdrojovém souboru

Zobrazí informace o vybraném zvukovém souboru.

 

Okno Kódovat soubory