Aplikace Nero Burning ROM dokáže kódovat zvukové soubory zvukového CD do formátu Ogg Vorbis.
Nastavte příslušné možnosti v okně Nastavení OGG Vorbis, které lze otevřít z okna Kódovat soubory pomocí tlačítka Nastavení. Ujistěte se, že jste jako Formát výstupního souboru vybrali Ogg Vorbis. 
V okně Nastavení Ogg Vorbis jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Zaškrtávací políčko
Konstantní datový tok

Uvádí konstantní datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat je stejný v rámci celého zvukového souboru.
Čím je datový tok menší, tím méně dat se přenese. Pak je soubor malý, ale kvalita je nižší. Pokud je datový tok vyšší, přenese se více dat. Pak je velikost souboru větší, ale kvalita je vyšší. Výchozí hodnota 128 se blíží kvalitě CD.

Zaškrtávací políčko
Proměnný datový tok

Uvádí proměnný datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat se přizpůsobuje dynamice zvukového souboru. V tišších bodech stopy se například může datový tok snížit.
Proměnný datový tok můžete nastavit mezi 0 a 100. 0 znamená nejnižší, 100 nejvyšší kvalitu.

 
Ogg
Kontejnerový formát Ogg obsahuje digitalizované nebo komprimované multimediální soubory, které byly zakódovány metodou Vorbis. Ogg Vorbis je kodér typu open source.

AIFF
Audio Interchange File Format je formát nekomprimovaného audio souboru vyvinutý společností Apple® a představuje protějšek formátu WAV od společnosti Microsoft. Soubory jsou větší než v případě použití komprimovaného souboru, ale kvalita je vyšší. AIFF komprimovaná je komprimovaná verze.

WAV
Audio formát WAV, který se nazývá také WAVE nebo Waveform audio formát, je audio formát od společnosti Microsoft a nevyužívá žádnou kompresi dat. WAV je protějšek formátu AIF od společnosti Apple.

Možnosti kódování Ogg Vorbis