Aplikace Nero Burning ROM dokáže kódovat zvukové soubory zvukového CD do formátu Nero AAC Audio.
Nastavte příslušné možnosti v okně Nastavení kodéru AAC Nero, které lze otevřít z okna Kódovat soubory pomocí tlačítka Nastavení. Ujistěte se, že jste jako formát Výstupního souboru vybrali Nero AAC Audio.  
V okně Nastavení kodéru AAC Nero jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Položka rozbalovací nabídky
Proměnný datový tok

Uvádí proměnný datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat se přizpůsobuje dynamice zvukového souboru. V tišších bodech stopy se například může datový tok snížit.
Proměnný datový tok můžete nastavit mezi 0 a 100. 0 znamená nejnižší, 100 nejvyšší kvalitu.

Položka rozbalovací nabídky
Průměrný datový tok

Určuje průměrný datový tok, tedy tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat se přizpůsobuje dynamice zvukového souboru, ale průměrný datový tok se blíží určené hodnotě. V principu se jedná o proměnný datový tok s omezenou šířkou pásma, takže tento přístup kombinuje výhody proměnného a konstantního datového toku.

Položka rozbalovací nabídky
Konstantní datový tok

Uvádí konstantní datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat je stejný v rámci celého zvukového souboru.

Posuvník
Kvalita

Uvádí datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat.
Čím je datový tok menší, tím méně dat se přenese. Pak je soubor malý, ale kvalita je nižší. Pokud je datový tok vyšší, přenese se více dat. Pak je velikost souboru větší, ale kvalita je vyšší. Výchozí hodnota 128 se blíží kvalitě CD.

Zaškrtávací políčko
Použít při zápisu souborů příponu .m4a

Kóduje zvukové soubory do formátu zvukových soborů M4A, který vyvinula společnost Apple.

 
Nero AAC
Do Nero AAC jsou zahrnuty různé MPEG-4 video a audio kodeky, které jsou plně kompatibilní se standardem MPEG-4. Nero AG je nadále vyvíjí. Takto se dosahuje podstatně vyšší kvality multimediálních dat. Dále jsou implementovány další funkce, např. titulky.

Možnosti kódování Nero AAC