Aplikace Nero Burning ROM dokáže kódovat zvukové soubory zvukového CD do formátu MP3 pomocí kodeku Lame. Nastavte příslušné možnosti v okně Nastavení MP3, které lze otevřít z okna Kódovat soubory pomocí tlačítka Nastavení. Ujistěte se, že jste jako Formát výstupního souboru vybrali Kodér MP3 Lame.  
V oblasti Nastavení jsou k dispozici následující možnosti kódování:
Rozbalovací nabídka
Konstantní datový tok

Vybírá konstantní datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím kvalitu uložených dat, která je stejná v rámci celého zvukového souboru. Čím je datový tok menší, tím méně dat se přenese. Pak je soubor malý, ale kvalita je nižší. Pokud je datový tok vyšší, přenese se více dat. Pak je velikost souboru větší, ale kvalita je vyšší. Výchozí hodnota 128 pro soubory MP3 se blíží kvalitě CD.

Rozbalovací nabídka
Proměnný datový tok

Vybírá proměnný datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat se přizpůsobuje dynamice zvukového souboru. V tišších bodech stopy se například může datový tok snížit.
Vyberte požadovanou úroveň kvality z rozbalovací nabídky.

V oblasti Nastavení pro odborníky jsou k dispozici následující možnosti kódování:
Rozbalovací nabídka
Kvalita kódování

Určuje kvalitu kodéru. Tato nastavení uvádějí, zda kladete větší důraz na rychlé kódování (nejnižší/nejrychlejší) nebo dáváte přednost vyššímu psychoakustickému modelu kódování pro dosažení velmi dobrých výsledků (nejvyšší/nejpomalejší).

Zaškrtávací políčko
Originální bit
 

Nastaví hudebnímu souboru originální bit, který odlišuje kopii od originálu.
Políčko je zaškrtnuto: originální bit = 1, tedy se jedná o originál.
Políčko není zaškrtnuto: originální bit = 0, tedy se jedná o kopii.

Zaškrtávací políčko
Soukromý bit

Nastavuje do hudebního souboru soukromý bit. Je vyhrazen pro uživatele a používá se pouze pro informační účely.

Zaškrtávací políčko
Copyright bit

Nastavuje do hudebního souboru copyright bit, který identifikuje chráněný obsah.
Políčko je zaškrtnuto: copyright bit = 1, tedy se jedná o chráněný obsah.
Políčko není zaškrtnuto: copyright bit = 0, tedy se jedná o nechráněný obsah.

Zaškrtávací políčko
Zapsat kontrolní součet (CRC)

Nastavuje také kontrolní součet, který zajistí, že dojde k odhalení chyb přenosu.

 
MP3
Audio formát MPEG-1 Audio Layer 3 se používá pro snížení velikosti audio souborů na zlomek jejich původní velikosti (poměr 1:10) s nepatrnou ztrátou kvality. Můžete tedy očekávat přibližně 1 MB na minutu místo 10 MB u původních souborů. Tato hodnota a kvalita závisí na komplexitě audio signálu. Na měření kvality lze použít použitou přenosovou rychlost. Čím vyšší je přenosová rychlost, tím vyšší je kvalita ale také potřebný objem paměti.

Kodek
Kompresor/dekompresor kóduje data pro vypalování či digitální uložení a následně dekóduje pro přehrávání. K dispozici jsou různé softwarové kodeky jako např. Cinapark, Indeo, Wuicktime, Video for Windows, atd. K hardwarovým kodekům patří MPEG, H.261, Motion JPEG, atd.

Možnosti kódování MP3 Lame