Pomocí Nero Burning ROM můžete zakódovat zvukové soubory na zvukovém CD do formátu MP3 a MP3PRO. Tyto možnosti můžete nastavit v okně MP3PRO, které můžete otevřít v okně Kódovat soubory tlačítkem Nastavení. Jako Výstupní formát souboru je třeba vybrat MP3/MP3PRO.  
V oblasti Nastavení jsou k dispozici následující možnosti kódování:
Rozbalovací nabídka
Kvalita kodéru

Určuje kvalitu kodéru. K dispozici jsou možnosti Rychlý, Střední a Nejvyšší. Tato nastavení uvádějí, zda kladete větší důraz na rychlé kódování (Rychlý) nebo dáváte přednost vyššímu psychoakustickému modelu kódování pro dosažení velmi dobrých výsledků (Nejvyšší).

Zaškrtávací políčko
Konstantní přenosová rychlost

Vybírá konstantní datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím kvalitu uložených dat, která je stejná v rámci celého zvukového souboru. Čím je datový tok menší, tím méně dat se přenese. Pak je soubor malý, ale kvalita je nižší. Pokud je datový tok vyšší, přenese se více dat. Pak je velikost souboru větší, ale kvalita je vyšší. Výchozí hodnota 128 pro soubory MP3 se blíží kvalitě CD.
V rozbalovací nabídce vyberte Možnosti, kde můžete nastavit datový tok: rychlost snímání za sekundu v kb, frekvenci snímání za sekundu v Hertzech a kanály.

Zaškrtávací políčko
Proměnná přenosová rychlost

Vybírá proměnný datový tok, tj. tok dat za jednotku času a tím i množství uložených dat se přizpůsobuje dynamice zvukového souboru. V tišších bodech stopy se například může datový tok snížit.
Vyberte požadovanou úroveň kvality z rozbalovací nabídky.
Uvědomte si, že ne všechny přehrávače jsou schopny správně zobrazit délky souborů MP3 nahraných s proměnným datovým tokem.

K dispozici jsou následující možnosti kódování:
Zaškrtávací políčko
Povolit MP3PRO

Specifikuje používanou metodu kódování. Pokud políčko zaškrtnete, je vytvořen soubor MP3PRO (s příponou *.mp3).
Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, bude vytvořen soubor MP3 (také s příponou *.mp3).

Tlačítko
Expert

Otevírá rozšířenou oblast, kde můžete nastavit funkce Pro odborníky.

V oblasti Pro odborníky jsou k dispozici následující možnosti kódování:
Zaškrtávací políčko
Originální bit
 

Nastaví hudebnímu souboru originální bit, který odlišuje kopii od originálu.
Políčko je zaškrtnuto: originální bit = 1, tedy se jedná o originál.
Políčko není zaškrtnuto: originální bit = 0, tedy se jedná o kopii.

Zaškrtávací políčko
Soukromý bit

Nastavuje do hudebního souboru soukromý bit. Je vyhrazen pro uživatele a používá se pouze pro informační účely.

Zaškrtávací políčko
Copyright bit

Nastavuje do hudebního souboru copyright bit, který identifikuje chráněný obsah.
Políčko je zaškrtnuto: copyright bit = 1, tj. soubor je chráněn.
Políčko není zaškrtnuto: copyright bit = 0, tj. so
ubor není chráněn.

Zaškrtávací políčko
Zapsat kontrolní součet (CRC)

Nastavuje také kontrolní součet, který zajistí, že dojde k odhalení chyb přenosu.

Zaškrtávací políčko
Povolit „intensity stereo coding“

Používá speciální kodek s vysokou frekvencí, který ukládá jen informace o směru a hlasitosti.

Zaškrtávací políčko
Povolit „downmix“

Míchá dva kanály sterea do mono signálu. Tato možnost je užitečná, když mají výstupní data nízkou kvalitu, takže se dá očekávat nízká kvalita stereo signálu. Při „downmixu“ na mono lze očekávat zvýšení kvality.

Rozbalovací nabídka
Vyplnění

Vybírá typ vyplnění pro MP3 bloky. Doporučujeme typ vyplnění ISO, který vyplňuje MP3 bloky dle specifikací ISO.

 
MP3
Audio formát MPEG-1 Audio Layer 3 se používá pro snížení velikosti audio souborů na zlomek jejich původní velikosti (poměr 1:10) s nepatrnou ztrátou kvality. Můžete tedy očekávat přibližně 1 MB na minutu místo 10 MB u původních souborů. Tato hodnota a kvalita závisí na komplexitě audio signálu. Na měření kvality lze použít použitou přenosovou rychlost. Čím vyšší je přenosová rychlost, tím vyšší je kvalita ale také potřebný objem paměti.

Kodek
Kompresor/dekompresor kóduje data pro vypalování či digitální uložení a následně dekóduje pro přehrávání. K dispozici jsou různé softwarové kodeky jako např. Cinapark, Indeo, Wuicktime, Video for Windows, atd. K hardwarovým kodekům patří MPEG, H.261, Motion JPEG, atd.

Možnosti kódování MP3 a MP3PRO