Aplikace Nero Burning ROM dokáže kódovat zvukové soubory zvukového CD do formátů AIIF a WAV.  
Nastavte možnosti v okně AIFF/Wave, které lze otevřít z okna Kódovat soubory pomocí tlačítka Nastavení. Ujistěte se, že jste jako Formát výstupního souboru vybrali AIFF nebo Wave.
V oknech AIFF nebo Wave jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Rozbalovací nabídka
Frekvence
Určuje rychlost snímání za sekundu a tím rozhoduje o frekvenci snímání. Čím vyšší je frekvence, tím častěji dochází ke snímání.
Rozbalovací nabídka
Bity
Specifikuje přesnost snímání a tím rozhoduje o kvalitě jednotlivých skenerů. Čím vyšší je hodnota bitů, tím vyšší je přesnost.
Rozbalovací nabídka
Kanály
Určuje, které kanály se nahrávají.
 
Ogg
Kontejnerový formát Ogg obsahuje digitalizované nebo komprimované multimediální soubory, které byly zakódovány metodou Vorbis. Ogg Vorbis je kodér typu open source.
AIFF
Audio Interchange File Format je formát nekomprimovaného audio souboru vyvinutý společností Apple® a představuje protějšek formátu WAV od společnosti Microsoft. Soubory jsou větší než v případě použití komprimovaného souboru, ale kvalita je vyšší. AIFF komprimovaná je komprimovaná verze.
WAV
Audio formát WAV, který se nazývá také WAVE nebo Waveform audio formát, je audio formát od společnosti Microsoft a nevyužívá žádnou kompresi dat. WAV je protějšek formátu AIF od společnosti Apple.

Možnosti kódování AIF a WAV