Aplikace Nero Burning ROM umožňuje převádět zvukové soubory do jiného formátu, tedy změnit jejich kódování (např. z WAV do MP3). 
Obvykle jsou k dispozici následující formáty (dostupnost formátů může záviset na zdrojovém formátu):
 
 
 
§
AC3: pro tento zvukový formát lze určit datový tok
§
AIFF: viz Možnosti kódování AIFF
§
FLAC: pro tento bezztrátový zvukový formát není třeba upravovat žádná nastavení
§
MP3 (kodér Lame): viz Možnosti kódování MP3
§
MP3/mp3PRO: viz Možnosti kódování MP3/mp3PRO
§
Nero AAC Audio: viz Možnosti kódování Nero AAC Audio
§
Ogg: viz Možnosti kódování Ogg
§
WAV: viz Možnosti kódování WAV
§
WMA: pro tento zvukový formát lze nastavit různé profily
Viz také
Možnosti kódování AIF a WAV
Možnosti kódování MP3 a MP3PRO

Převod formátu zvukového souboru