Na kartě Zdroj se zobrazují zvukové soubory na zvukovém CD. Funkce ovládacích tlačítek odpovídají známým ovládacím tlačítkům na přehrávačích CD.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka
Zdrojová jednotka

Vybírá jednotku, do které je zvukové CD vloženo.

Výběrový seznam názvů

Zobrazí stopy na zvukovém CD. Zaškrtnutím příslušných políček můžete vybrat jednotlivé skladby pro kopírování.  

Tlačítko
Obnovit

Odešle nový dotaz do databáze Gracenote a vyplní metadata zvukového CD včetně interpreta, názvu a žánru, pokud v databázi existuje odpovídající záznam. 

Tlačítko
Úpravy

Otevře se okno Úprava metadat. Zde můžete upravit metadata zvukového CD zaslaná Gracenote. Pokud v multimediální databázi Gracenote neexistuje záznam pro zvukové CD, můžete metadata doplnit. Tato metadata se zašlou do Gracenote a přidají se do databáze médií Gracenote.

Zadávací pole
Album/Interpret/Rok

Zobrazuje či specifikuje metadata pro album, interpreta a rok.

Výběrový seznam
Žánr

Zobrazuje nebo určuje žánr

Oblast Obal

Zobrazí obal alba, tj. obal zvukového CD.

Tlačítko
Načíst obal

Načte alternativní obal z pevného disku.

 

Karta Zdroj