Vlastnosti zvukových souborů, které se mají vytvořit, můžete definovat na záložce Výstup.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Okno vstupu
Výstupní složka

Vybírá umístění pro uložení výstupního souboru.

Tlačítko
Procházet

Otevře okno prohlížeče, kde lze vybrat umístění pro uložení.

Rozbalovací nabídka
Režim pro vytvoření názvu souboru

Vybírá metodu, která se použije pro vytvoření názvu výstupního souboru.

Zaškrtávací políčko
Automaticky vytvářet playlist z uložených audio stop

Vytváří playlist uložených zvukových souborů. Playlist je seznam zkonvertovaných zvukových souborů ve správném pořadí se správnými metadaty. Jedná se o velmi pohodlný nástroj − stačí totiž vybrat playlist a přidáte všechny zvukové soubory, které obsahuje, do zvukové kompilace nebo aplikace pro přehrávání.

Rozbalovací nabídka
Formát playlistu

Vybírá formát playlistu.

Rozbalovací nabídka
Formát souboru

Vybere výstupní formát zvuku pro vybraný zvukový soubor. Vybraný formát souboru bude při dalším vyvolání nabízen jako první položka. Můžete zvolit formát Nero AAC Audio, MP3 Audio, WAVE, AIFF, FLAC nebo Ogg Vorbis.

Rozbalovací nabídka
Kvalita

Vybírá datový tok pro vybraný formát zvukového souboru. Čím je datový tok menší, tím méně dat se přenese. Pak je soubor malý, ale kvalita je nižší. Pokud je datový tok vyšší, přenese se více dat. Pak je velikost souboru větší, ale kvalita je vyšší. Hodnota 128 pro soubory MP3 znamená kvalitu blízkou zvukovému CD. U formátu zvukových souborů MP3 můžete také vybrat, zda chcete vytvořit soubor MP3 nebo soubor mp3 PRO.
K dispozici je pouze tehdy, když vyberete formát souboru Nero AAC Audio nebo MP3 Audio.

Zaškrtávací políčko
Nucená kompatibilita s iPod

Zpřístupňuje Nero AAC Audio pro iPod. 
K dispozici, pouze pokud jste vybrali výstupní formát Nero AAC Audio.

Zaškrtávací políčko
Zakázat desynchronizaci tagu ID3v2

Vypne desynchronizaci tagu ID3v2 během dekódování.
Desynchronizace tagu ID3v2 je součástí procesu dekódování formátu MP3. Zvyšuje pravděpodobnost, že soubor MP3 bude možné přehrávat i pomocí starého softwaru a hardwaru, které nepodporují tag ID3v2. Některá zařízení, která podporují tag ID3v2, ovšem nepodporují desynchronizaci tagu ID3v2. V takových zažízeních může při přehrávání souborů MP3 s nesynchronizovaným tagem ID3v2 docházet k poškození zobrazení obrázků nebo textových tagl. Pokud dochází k takovým potížím, zaškrtněte toto políčko.

Zaškrtávací políčko
Přidat obal alba k souboru, je-li k dispozici

Přidá k souborům obal alba. Obal alba funguje například jako miniatura v Průzkumníkovi. Přidá
ním obalu alba se zvětší velikost souboru. 
Je k dispozici pouze pokud je obal alba dostupný nebo je pro dané zvukové CD zvolen.

 
AIFF
Audio Interchange File Format je formát nekomprimovaného audio souboru vyvinutý společností Apple® a představuje protějšek formátu WAV od společnosti Microsoft. Soubory jsou větší než v případě použití komprimovaného souboru, ale kvalita je vyšší. AIFF komprimovaná je komprimovaná verze.

Nero AAC
Do Nero AAC jsou zahrnuty různé MPEG-4 video a audio kodeky, které jsou plně kompatibilní se standardem MPEG-4. Nero AG je nadále vyvíjí. Takto se dosahuje podstatně vyšší kvality multimediálních dat. Dále jsou implementovány další funkce, např. titulky.

MP3
Audio formát MPEG-1 Audio Layer 3 se používá pro snížení velikosti audio souborů na zlomek jejich původní velikosti (poměr 1:10) s nepatrnou ztrátou kvality. Můžete tedy očekávat přibližně 1 MB na minutu místo 10 MB u původních souborů. Tato hodnota a kvalita závisí na komplexitě audio signálu. Na měření kvality lze použít použitou přenosovou rychlost. Čím vyšší je přenosová rychlost, tím vyšší je kvalita ale také potřebný objem paměti.

WAV
Audio formát WAV, který se nazývá také WAVE nebo Waveform audio formát, je audio formát od společnosti Microsoft a nevyužívá žádnou kompresi dat. WAV je protějšek formátu AIF od společnosti Apple.

mp3PRO
mp3PRO je kodek MP3, který komprimuje zvukové soubory ještě více, ale s menším datovým tokem a vyšší kvalitou. 64 kb/s pro soubor mp3PRO odpovídá 128 kb/s souboru MP3.

Karta Výstup