Pomocí Nero Burning ROM můžete ukládat zvukové soubory z disku Audio CD na pevný disk. Soubory jsou při tomto procesu zakódovány, tj. převedeny do formátu, který počítač dokáže přečíst. Zvukový soubor je obvykle komprimovaný. 
Disk Audio CD lze automaticky rozpoznat pomocí Gracenote MusicID. Takzvaná metadata, např. název, žánr a název skladby, jsou zjištěna multimediální databází Gracenote a přidružena ke skladbám. Pokud je k dispozici obal alba, rovněž se zobrazí a přiřadí se ke skladbám. Tímto způsobem získáte zvukové soubory, které budou po zakódování označeny přesným a úplným názvem.

 

 

 

Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®. Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com. 

 

 

 

 

Zvukové soubory z audio CD, která jsou chráněna proti kopírování, nelze uložit.

 

 
Pro uložení zvukových souborů postupujte následovně:
1.
Klepněte na nabídku Doplňky > Uložit zvukové stopy.
à
Otevře se okno Uložení zvukových stop na pevný disk.
2.
Vložte zvukové CD do optické jednotky.
à
Disk je analyzován a potřebné informace jsou odeslány Gracenote. Pokud je v multimediální databázi Gracenote nalezen odpovídající záznam, budou metadata použita a zobrazena.
à
Pokud je nalezeno více položek, nebo je nalezená položka nejednoznačná, otevře se oknoOdpovídající záznamy a zobrazí se nalezená metadata.
3.
Vyberte záznam metadat, který odpovídá vašemu zvukovému CD.
4.
Pokud žádný ze záznamů neodpovídá vašemu zvukovému CD, klepněte na tlačítko Odeslat nová data.
à
Otevře se okno Úprava metadat.

 

 

 

Okno Úprava metadat se otevře také tehdy, když není nalezen žádný odpovídající záznam, ale chcete zadat metadata a zpřístupnit je.

 

 
5.
Upravte metadata zvukové stopy (Název a Interpret) klepnutím na seznam stop.
6.
Na pravé straně upravte metadata zvukového disku (Název alba, Interpret, Rok a Žánr a také Obal alba).
7.
Pokud chcete přidat další informace, klepněte na tlačítko Rozšířené možnosti.
à
Otevře se okno Informace Gracenote MusicID databáze Gracenote. Po zadání dalších informací musíte okno zavřít, aby se znovu otevřelo okno Úprava metadat.
8.
Klepněte na tlačítko Odeslat data.
à
Pokud jste změnili metadata zvukového CD, nebo jste je poprvé vyplnili, změny budou odeslány a uloženy do multimediální databáze Gracenote.
à
Okno Úprava metadat se zavře a informace jsou předány do okna Uložení zvukových stop na pevný disk.
9.
Vyberte stopy, které chcete uložit na pevný disk.
10.
Klepněte na kartu Výstup.
à
Karta Výstup se otevře.
11.
Vyberte formát výstupního zvukového souboru z rozbalova
cí nabídky Formát souboru.
12.
Vyberte šablonu pro vytváření názvů souborů z rozbalovací nabídky Šablona pro vytváření názvů souborů.
13.
Podle potřeby upravte další nastavení.
14.
Klepněte na tlačítko Kopírovat.
à
Zahájí se konverze. V požadované složce se vytvoří složka s názvem alba. Do této složky se uloží zvukové soubory a pojmenují se zvoleným způsobem. Vytvoří se playlist a uloží se do stejné složky. Metadata zjištěná z databáze Gracenote se zapíší do zvukového souboru.
Průběh ukládání je indikován v okně Postup. Po dokončení ukládání se okno automaticky zavře.
15.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
è
Okno Uložení zvukových stop na pevný disk se zavře. Uložili jste zvukové soubory.

Kopírování zvukových CD na pevný disk